รพ.สวนปรุง พัฒนาตำรับยาน้ำ รักษาโรคจิตเภท-ไบโพลาร์-ออทิสติก ให้ผลดี ราคาถูก

รพ.สวนปรุง จ.เชียงใหม่ พัฒนาตำรับยาน้ำ ริสเพอรืโดน ชนิดใส รักษาโรคจิตเภท โรคไบโพลาร์และออทิสติก สูตรความเข้มข้นต่ำใช้สำหรับเด็ก ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยที่กินยาเม็ดยาก ขายในราคา 50 บาท ถูกกว่าที่ขายในท้องตลาด 3 เท่า

วันนี้ ( 5 กันยายน 2561 ) นาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิตและคณะตรวจเยี่ยมรพ.สวนปรุง อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2561 กล่าวว่า ขณะนี้ทีมศูนย์วิจัยฯได้พัฒนาสูตรยาน้ำ ริสเพอริโดน (Risperidone solution) ซึ่งเป็นยาต้านโรคจิต ตัวใหม่ล่าสุด ที่องค์การอาหารและยาประเทศสหรัฐอมริกาหรือยูเอสเอฟดีเอ ( USFDA) รับรองให้ใช้รักษาโรคจิตเภท (Schizophrenia) โรคไบโพลาร์หรือโรคอารมณ์สองขั้ว (Bipolar disorder) และรักษาอาการกระสับกระส่าย (Irritability) ในเด็กที่ป่วยออทิสติก (Autism Disorders) ซึ่งยาชนิดนี้มีความปลอดภัย ใช้บ่อยในโรงพยาบาลจิตเวช และต้องซื้อจากภายนอกหรือนำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งอาจมีขนาดปริมาณตัวยาไม่เหมาะสมกับผู้ป่วยบางคน ในกลุ่มเด็กและผู้สูงอายุผลการรักษาอาจไม่ดีเท่าที่ควร

ด้านนายแพทย์ธรณินทร์ กองสุข ผู้อำนวยการรพ.สวนปรุง กล่าวว่ายาริสเพอริโดนที่มีจำหน่ายในประเทศไทยและที่โรงพยาบาลจิตเวชใช้ขณะนี้มี 4 รูปแบบ ได้แก่

1.ชนิดเม็ดขนาด 1 และ 2 มิลลิกรัม

2.ชนิดยาเม็ดละลายในปากขนาด 1 และ 2 มิลลิกรัม

3. ชนิดน้ำขนาดความเข้มข้น 1 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร

4.ยาฉีด

ซึ่งออกฤทธิ์ในระยะยาว ในการใช้ยาชนิดนี้รักษาผู้ป่วยกลุ่มเด็ก และผู้สูงอายุ แพทย์ต้องระมัดระวัง และส่วนใหญ่จะสั่งใช้ยาในขนาดต่ำกว่าผู้ป่วยทั่วๆไป จึงได้พัฒนาตำรับยาริสเพอริโดนในรูปแบบยาน้ำใส ความเข้มข้นต่ำ (Low Concentration) 0.2 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร ซึ่งยังไม่มีจำหน่ายในประเทศ เพื่อให้ง่ายต่อการบริหารยา และลดความเสี่ยงจากการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา ด้วยวิธีการการหักแบ่งเม็ดยาหรือการตวงยาที่มีความเข้มข้นสูง หากปริมาณยาที่ได้รับมีความคลาดเคลื่อนแม้เพียงเล็กน้อย อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพในการรักษา และเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากยากับผู้ป่วยได้ และยังได้พัฒนาตำรับยาชนิดเดียวกันนี้ ในรูปแบบยาน้ำใส ขนาดความเข้มข้น 1 มิลลิกรัม/ มิลลิลิตร เพื่อเพิ่มทางเลือกในการสั่งใช้ยาของแพทย์ สำหรับผู้ป่วยบางรายที่จำเป็นต้องได้รับยาในขนาดที่สูงขึ้น แต่มีข้อจำกัดในการรับประทานยาเม็ดรวมถึงการสั่งใช้ยาในผู้ป่วยที่ไม่ยอมรับการเจ็บป่วยและไม่ร่วมมือในการใช้ยาด้วย

ทางด้านเภสัชกรหญิงวนิดา พุ่มไพศาลชัย หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม กล่าวว่า ได้ใช้ยาที่พัฒนาใหม่ 2 ชนิดนี้ ใน รพ.สวนปรุง โดยกลุ่มงานเภสัชกรรมได้ควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานเภสัชตำรับโรงพยาบาล อีกทั้งยังได้มีการศึกษาด้านความคงตัวของตำรับยา (Stability Test) และศึกษาวิจัยด้านความปลอดภัยจากการใช้ยา โดยการเฝ้าระวังและติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาพบว่า ผู้ป่วยทุกรายที่ได้รับยาอย่างต่อเนื่องไม่เกิดอาการไม่พึงประสงค์แต่อย่างใด ขณะนี้ได้ขึ้นทะเบียนและได้รับรหัสยามาตรฐานของไทย (TMT) เรียบร้อยแล้ว สามารถนำไปใช้รักษาผู้ป่วยในสถานพยาบาลทั่วประเทศครอบคลุมทุกสิทธิการรักษา โดยขนาด 1 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร บรรจุขวด 30 มิลลิลิตร และขนาด 0.2 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร บรรจุขวด 100 มิลลิลิตร ขายในราคาเดียวกันคือ 50 บาท ถูกกว่าที่ขายในท้องตลาด 3 เท่า

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน