นายก อบจ.พะเยา เเจงไม่ได้รับหนังสือชี้มูลความผิด

นายก อบจ.พะเยา ชี้แจงมติ ป.ป.ช. ขณะนี้ยังไม่ได้รับเอกสารชี้มูลความผิด กรณีร่วมกันทุจริตในการจัดซื้อท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก

นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้ออกมาชี้แจงถึงการชี้มูลของ ป.ป.ช.ที่ส่งถึงนายเจนพนากรณ์ ฟูแสง ได้กระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ กรณีร่วมกันทุจริตในการจัดซื้อท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร จำนวน 129 ท่อน งบประมาณ 241,800 บาทโดยมีตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของมติดังกล่าว และมีการเผยแพร่ไปยังสื่อต่างๆ

ซึ่งขอชี้แจงกับทุกฝ่าย โดยทำเป็นหนังสือเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม ที่ผ่านมา เนื่องจากตอนนี้ยังไม่ได้รับสำนวนการไต่สวนของ ป.ป.ช.จึงยังไม่ทราบรายละเอียด แต่เท่าที่ทราบอย่างไม่เป็นทางการ เป็นการชี้มูลในเรื่องการไม่ปฎิบัติตามระเบียบ ไม่ได้เป็นการทุจริต และสำนวนไต่สวนของ ป.ป.ช.ยังเป็นความลับ จึงไม่ควรนำไปเปิดเผยต่อสาธารณะชน ซึ่งอาจเข้าข่ายความผิดอาญาได้ ส่วนในขั้นตอนต่อไป ก็จะเป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมาย ซึ่งได้มอบให้ฝ่ายกฎหมายดำเนินการต่อเเล้ว

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน