ข่าว

อุทยานแห่งชาติภูกระดึงปิดการท่องเที่ยว 1 มิ.ย. – 30 ก.ย. 62

อุทยานแห่งชาติภูกระดึงจังหวัดเลย ปิดการท่องเที่ยวและพักแรมบนยอดภูกระดึง เพื่อเปิดโอกาสให้สภาพธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพลิกฟื้น ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

นายสมบัติ พิมพ์ประสิทธิ์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูกระดึง จังหวัดเลย เปิดเผยว่า ตามที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้มีประกาศให้อุทยานแห่งชาติภูกระดึง ปิดการท่องเที่ยวและพักแรมบนยอดภูกระดึง ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ถึงวันที่ 30 กันยายน ของทุกปี เนื่องจากเป็นช่วงฤดูฝนทำให้การเดินทางเป็นไปด้วยความยากลำบาก และอาจจะเกิดอันตรายแก่นักท่องเที่ยว อีกทั้งเพื่อเปิดโอกาสให้สภาพธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมพลิกฟื้น และปรับตัวเองตามธรรมชาติ และเพื่อให้อุทยานแห่งชาติภูกระดึงได้ทำการปรับปรุงซ่อมแซมที่พัก และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้อยู่ในสภาพ ที่พร้อมจะให้บริการนักท่องเที่ยวในฤดูกาลท่องเที่ยวต่อไป

ดังนั้นอุทยานแห่งชาติภูกระดึง ขอเรียนว่า จะปิดการท่องเที่ยวและพักแรมบนยอดภูกระดึง ประจำปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

สำหรับการท่องเที่ยว ที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวศรีฐาน (เชิงเขา) และน้ำตกตาดฮ้อง ที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ ที่ ลย.3 (นาน้อย) ยังเปิดให้บริการนักท่องเที่ยวตามปกติ