ข่าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สธ.เร่งถก! แก้ไขปัญหา “ค่าแรงลูกจ้าง” ให้เป็นไปตามภาระงาน

ปลัดสธ.ประชุมผู้บริหารในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ เน้นย้ำค่าแรงลูกจ้างให้เป็นไปตามกฎหมาย ปรับการจ้างงานทุกรูปแบบให้เป็นไปตามภาระงาน

วันนี้ (18 พฤษภาคม 2561) ที่ จ.บุรีรัมย์ นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลางและส่วนภูมิภาคนอกสถานที่ ครั้งที่ 5/2561 ที่จังหวัดบุรีรัมย์    โดยมี รองปลัด อธิบดี ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป จากทั่วประเทศ เข้าร่วมประชุมกว่า 500 คน โดยได้มอบนโยบายการบริหารงานบุคคล กรณีค่าแรงลูกจ้างของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในส่วนเงินบำรุง ซึ่ง ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้มอบนโยบายเรื่องการจ้างงานลูกจ้างของหน่วยงานในสังกัด ขอให้ค่าแรงที่จ้าง ต้องไม่ต่ำกว่าค่าแรงขั้นต่ำตามกฎหมายของกระทรวงแรงงาน และเป็นไปตามระเบียบของกระทรวงสาธารณสุขที่กำหนดไว้ก่อนหน้านี้แล้ว ซึ่งส่วนใหญ่สามารถดำเนินการได้อยู่แล้ว

โดยขอให้ผู้บริหารของหน่วยงานทั่วประเทศ  สำรวจการจ้างงานที่มีอยู่ว่า เป็นไปตามนโยบายหรือไม่ พร้อมจัดการให้มีอัตรากำลังที่เพียงพอเหมาะสมกับภาระงานที่มีอยู่ (Full Time Equivalent : FTE) และผ่านความเห็นชอบจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหรือผู้บริหารส่วนกลางแล้วแต่กรณี  ซึ่งจะได้มีหนังสือแจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติไปยังหน่วยงานในสังกัดทั่วประเทศต่อไป  ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในระยะยาว   เป็นภาระงบประมาณของหน่วยบริการใน

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน