ข่าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ขึ้น ฮ. สำรวจ“ป่าภูพาน”สกลนคร ฟื้นฟูป่าถูกบุกรุก [คลิป]

เจ้าหน้าที่หลายฝ่าย จ.สกลนครขึ้น ฮ. บินสำรวจ “ป่าภูพาน” วางแนวทางฟื้นฟูผืนป่าที่เสื่อมโทรมและถูกบุกรุก

พ.อ. ธเนตร จุลโนนยาง รอง ผบ.มทบ.29 นำ เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูพาน ป่าไม้จังหวัด และตัวแทนภาคประชาชน ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ ปฏิบัติภารกิจบินสำรวจผืนป่าภูพาน เพื่อวางแนวทางการเข้าไปปลูกป่าทดแทน เพื่อฟื้นฟูป่าต้นน้ำให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ จากการสำรวจพบผืนป่าที่ตกอยู่ในสภาพป่าเสื่อมโทรมจากการบุกรุกเข้าไปแผ้วถางของชาวบ้าน ที่บริเวณป่าบ้านโนนเจริญ ต.กกปลาซิว อ.ภูพาน  ประมาณ 100 ไร่  และบริเวณยอดภู ในพื้นที่ป่าบ้านกวนบุ่น ต.จันทร์เพ็ญ อ.เต่างอย และพื้นที่ป่าบ้านค้อน้อย ต.กุดไห อ.กุด ที่ถูกบุกรุกเข้าไปทำไร่มันสำปะหลังและยางพารา  ซึ่งในขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการสำรวจในภาคพื้นดิน เพื่อพิสูจน์ทราบแนวเขตและเอกสารสิทธิ์ ว่าเป็นพื้นที่ที่อยู่ในความครอบครองของทางราชการหรือของชาวบ้าน