Breaking News ข่าว ข่าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เปิดทุกมิติ… ของ “ภูมิภาคลุ่มน้ำโขง”

วันที่ 17 มี.ค. 60 — สถาบันโพธิคยาวิชชาลัย 980 ร่วมกับสมาคมมิตรภาพไทย-กัมพูชา อุปถัมภ์โดย มูลนิธิวีระภุชงค์ ร่วมจัดเสวนา "ทิศทางและความเปลี่ยนแปลงในมิติต่าง ๆ ของภูมิภาคลุ่มน้ำโขง" ในทศวรรษ 2560-2569 ที่โรงแรมโซฟิเทล โภคีธรา กอล์ฟ แอนด์ สปา รีสอร์ท จ.กระบี่

เอกอัครราชทูต นภดล เทพพิทักษ์ ประจำกรุงเวียงจันทร์ สปป.ลาว มองภาพการเปลี่ยนแปลงในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (CLMTV) แบ่งเป็น 3 ด้าน โดยมิติด้านการเมืองจากอดีต เป็นการสู้รบเพื่อชิงอำนาจ แต่ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นการเมืองที่มีการค้าการลงทุนร่วมด้วย ในขณะที่ด้านเศรษฐกิจ นักลงทุนไทยมุ่งการลงทุนไปในประเทศลาวมากขึ้น มีการตั้งธนาคารมากถึง 8 แห่ง ขณะเดียวกันยังคงเป็นห่วงในการใส่ใจรายละเอียดด้านประวัติศาสตร์ของนักลงทุนไทย ที่อาจจะทำให้ลาวเกิดความขุ้นข้องหมองใจได้ ส่วนทางด้านสังคมและศาสนา ในประเทศลาวมีชนกลุ่มน้อยจำนวนมาก ศาสนาพุทธเป็นอย่างเดียวที่จะทำให้สามารถรวมตัวกันได้

 

S__50520088_new

 

ด้าน นายสุรศักดิ์ ตรีรัตน์ตระกูล อธิบดีอัยการสำนักงานการสอบสวน เปิดเผยว่า เมื่อมีการเปิดประเทศ ต้องมีการจัดการเรื่องปัญหาองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ซึ่งตามปกติคดีต่าง ๆ ทางอัยการต้องรอมติจากชั้นสอบสวน ให้เข้าไปมีส่วนร่วม จึงจะเข้าร่วมการสอบสวนได้ แต่ถ้าเป็นคดีที่เกี่ยวกับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ อัยการมีอำนาจตามกฎหมายใหม่ ให้เข้าตรวจสอบได้ทันที ด้วยการลงนาม MOU ร่วมกัน 7 หน่วยงาน โดยข้อหาส่วนมากที่ถูกตัดสิน คือ ข้อหาฐานมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ และข้อหาสมคบคิดกันทำความผิดในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ซึ่งมีพฤติการณ์อาจจะเพียงแค่เป็นที่ปรึกษา หรือเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายเหล่านี้เท่านั้น ก็มีความผิดได้ มีโทษสูง และเพิ่มมาตรการสำคัญ คือ การบังคับใช้โทษรับทรัพย์สิน เพื่อตัดท่อน้ำเลี้ยงของการก่อเหตุ

ขณะที่ นายชัยยงค์ สัจจิพานนท์ อดีตเอกอัครราชทูตไทย ประจำสหรัฐฯ มองว่า การเปลี่ยนแปลงภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ไม่ใช่การมองเพียงแค่ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงเท่านั้น แต่ควรให้ความสำคัญกับบทบาทของประเทศมหาอำนาจอย่าง "จีน" และ "สหรัฐฯ" เพราะ 2 ประเทศนี้ได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้น

 

S__50520089_new