กรมทางหลวงชนบท รับมือน้ำท่วม 6 สายทาง

กรมทางหลวงชนบท โดยสำนักบำรุงทาง รายงานสถานการณ์อุทกภัยล่าสุด ว่าสถานะปัจจุบัน ขณะนี้มีถนนทางหลวงชนบทประสบอุทกภัย 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน กาฬสินธุ์ ตาก และสกลนคร โดยได้รับผลกระทบ 6 สายทาง สามารถสัญจรผ่านได้ 3 สายทาง และไม่สามารถสัญจรผ่านได้ 3 สายทาง ดังนี้

– ถนนสาย ตก.3002 แยก ทล.105-บ้านวังแก้ว อ.แม่สอด,แม่ระมาด จ.ตาก (ไม่สามารถสัญจรผ่านได้)

– ถนนสาย มส.3004 แยก ทล.105-บ้านแม่สามแลบ จ.แม่ฮ่องสอง (ไม่สามารถสัญจรผ่านได้)

– ถนนสาย มส.3017 แยก ทล.105-บ้านสบโขง อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน (ไม่สามารถสัญจรผ่านได้)

– ถนนสาย กส.4046 แยก ทล.2101 -อ.เขาวง อ.เขาวง,นาคู จ.กาฬสินธุ์ (สัญจรผ่านได้)

– ถนนสาย สน.4070 แยก ทล.2094-บ้านปากยาม อ.อากาศอำนวย,ศรีสงคราม จ.สกลนคร (สัญจรผ่านได้)

– ถนนสาย สน.3048 แยก ทล.223-บ้านบึงน้อย อ.เมือง,เต๋างอย จ.สกลนคร (สัญจรผ่านได้)

ทั้งนี้ หน่วยงานในพื้นที่ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และติดตั้งป้ายเตือนประชาชน ในการสัญจรด้วยความระมัดระวังแล้ว