ข่าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เร่งระบายน้ำเต็มที่! ออกจากเขื่อนน้ำอูน

นายช่างชลประทานอาวุโส หน.ฝ่ายจัดสรรน้ำ และปรับปรุงระบบชลประทาน ยืนยันว่าน้ำที่ถูกระบายออกจากเขื่อนน้ำอูน จะไม่ส่งผลกระทบ กับพื้นที่เศรษฐกิจในจังหวัดสกลนครแน่นนอน

นายอดิพงศ์ บ้วนกียาพันธุ์ นายช่างชลประทานอาวุโส หน.ฝ่ายจัดสรรน้ำ และปรับปรุงระบบชลประทาน เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในพื้นที่จ.สกลนคร ว่าขณะนี้ เขื่อนน้ำอูน เป็นเขื่อนเก็บน้ำในจังหวัดสกลนคร ที่ใช้น้ำที่กักเก็บไว้เพื่อการเกษตร และอุปโภคบริโภค ด้วยสถานการณ์ฝนที่ตกลงใาในพื้นที่และบริเวณใกล้เครียง ส่งผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเฝ้าระวังประมาณน้ำในเขื่อนน้ำอูน

โดยวันนี้การบริหารน้ำ เพื่อไม่ให้น้ำเกินความจุเขื่อน จึงต้องมีการวางแผนเพื่อเร่งระบายออก ทั้งนี้การระบายจะมีการต่อท่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง 12 นิ้ว ความยาว 150 เมตร จำนวน 10 ชุด เพื่อที่จะทำกาลักน้ำ ออกมายังบริเวณคลองด้านซ้ายและขวา ซึ่งด้านขวาจะเป็นลำน้ำอูน ด้านซ้ายเป็นห้วยปลาหาง สายน้ำทั้งสองนี้ มีความยาว 295 กิโลเมตร และจะไหลออกไปยังแม่น้ำศรีสงคราม ซึ่งการระบายน้ำในครั้งนี้ พื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบ น้ำล้นตลิ่งจากการปล่อยน้ำของเขื่อนลำน้ำอูน คือพื้นที่ อำเภอพรรณานิคม ซึ่งเป็นพื้นที่การเกษตร และเป็นพื้นที่มีความลุ่มต่ำ

เจ้าหน้าที่ยืนยันว่า น้ำที่ถูกระบายออกจากเขื่อนน้ำอูน จะไม่ส่งผลกระทบ กับพื้นที่เศรษฐกิจในจังหวัดสกลนครแน่นนอนตามที่หลายคนกังวล