ชาวสปป.ลาว 90 % สภาพจิตใจ มีกำลังใจดีขึ้น

6 ส.ค. 2018 เวลา 3:17 น.

ผลการปฏิบัติงานตั้งแต่ 28 ก.ค. -4 ส.ค.ช่วยเหลือ ชาวสปป.ลาว ที่ประสบภัยน้ำท่วม เหตุสันเขื่อนเซเปียน เซน้ำน้อยแตก ตรวจคัดกรอง กลุ่มครอบครัวผู้สูญหาย เสียชีวิต บ้านเรือนเสียหาย รวม 489 คน พบเครียดระดับสูงต้องดูแลใกล้ชิด 22 คน

นายแพทย์ประภาส อุครานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กล่าวถึงผลการให้ความช่วยเหลือ ชาวสปป.ลาว ที่เมืองสะหนามไช แขวงอัตตะปือ ที่ประสบภัยน้ำท่วมจากเหตุสันเขื่อนเซเปียน เซน้ำน้อยแตกเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ได้รับรายงานจากทีมสุขภาพจิตเอ็มแคทของโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จ.อุบลราชธานี ว่าขณะนี้อยู่ในช่วงการฟื้นฟู ประชาชนมีสภาพจิตใจดีขึ้นเรื่อย ๆ ขณะนี้ผู้ประสบภัยร้อยละ 90 มีกำลังใจดีขึ้น มีแรง ร่างกายสดชื่นขึ้น

ผลการปฏิบัติงานตั้งแต่ 28 กรกฎาคม -4 สิงหาคมที่ผ่านมา ตรวจคัดกรองในกลุ่มครอบครัวผู้สูญหาย เสียชีวิต บ้านเรือนเสียหาย รวม 489 คน พบมีความเครียดในระดับสูง ต้องดูแลใกล้ชิด 22 คน ในระยะของการฟื้นฟูจะเน้นจัดกิจกรรมต่างเพื่อผ่อนคลายเครียดทั้งผู้ใหญ่และเด็ก โดยได้จัดทำเอกสารคำแนะนำการดูแลผู้ประสบภัย รวมทั้งแบบสำรวจปัญหาสุขภาพจิตผู้ประสบภัยเป็นภาษาลาว เพื่อให้เข้าใจง่าย รู้ปัญหาและให้การดูแลได้ทันท่วงที