ขอบคุณ! ผู้ว่าฯสกลนคร มอบเกียรติบัตรทีมเครื่องสูบน้ำพญานาคซิ่ง ช่วยภารกิจระบายน้ำ [คลิป]

นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร มอบเกียรติบัตรแสดงความขอบคุณให้กับนายบุญชาติ บุญบางยาง และทีมเครื่องสูบน้ำพญานาคซิ่ง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ที่ได้นำเครื่องสูบน้ำ แบบเครื่องยนต์ดีเซล กำลัง 370 แรงม้า ขนาดท่อ 20 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง อัตราการสูบน้ำ  6,000 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง มาดำเนินการสูบน้ำที่บริเวณโรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลนครสกลนคร ลงสู่หนองหาร วันละ 4-5 ชั่วโมง เพื่อป้องกันน้ำท่วมในเขตเทศบาลนครสกลนคร

นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร กล่าวว่า ในนามชาวจังหวัดสกลนคร ต้องขอขอบคุณทีมเครื่องสูบน้ำพญานาคซิ่ง ที่ได้ช่วยสูบน้ำเพื่อป้องกันท่วมอย่างมีประสิทธิภาพ และเสียสละเป็นอย่างยิ่ง

นายบุญชาติ บุญบางยาง กล่าวว่า ทีมเครื่องสูบน้ำพญานาคซิ่ง ได้มาดำเนินการสูบน้ำช่วยเหลือจังหวัดสกลนคร ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 โดยสูบน้ำวันละ ประมาณ 30,000 ลูกบาศก์เมตร ขณะนี้ ปริมาณน้ำที่สูบมีจำนวนลดลงมากแล้ว จึงต้องย้ายเครื่องสูบน้ำกลับไปก่อน เพื่อนำไปช่วยเหลือที่จังหวัดเพชรบุรี หากจังหวัดสกลนคร มีความต้องการให้ช่วยสูบน้ำ ก็พร้อมจะกลับมาช่วยเหลือ

สำหรับการแจ้งเตือนภัยภายในเขตเทศบาลนครสกลนคร ได้มีการปรับลดระดับการเตือนภัยจากธงสีเหลือง เป็นสีน้ำเงิน แล้ว ซึ่งหมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะเฝ้าระวัง ให้ติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิด ทุกๆ 24 ชั่วโมง