ข่าว

จนท.เร่งระบายน้ำ หลังอ่างเก็บน้ำห้วยเดียก เพิ่มขึ้นเกือบเต็มความจุ

เจ้าหน้าที่เร่งระบายน้ำลงสู่คลองส่งน้ำ วันละประมาณ 180,000 ลูกบาศ์กเมตร หลังอ่างเก็บน้ำห้วยเดียก จังหวัดสกลนคร มีระดับเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจาก ฝนตกต่อเนื่อง

สถานการณ์น้ำในจังหวัดสกลนคร ยังคงทรงตัว และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เนื่องจาก มีฝนตกลงมาต่อเนื่องตลอดทั้งวัน ในช่วง 2 ถึง 3 วัน ที่ผ่านมา เป็นผลมาจาก ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ทำให้จังหวัดสกลนคร มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพื้นที่ โดยเฉพาะ ฝนที่ตกบริเวณเทือกเขาภูพาน ทำให้ที่อ่างเก็บน้ำห้วยเดียก ในตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ซึ่งอยู่ด้านล่างเทือกเขาภูพาน ขณะนี้ มีปริมาณน้ำ 3.9 ล้านลูกบาศ์กเมตร จากความจุ 4 ล้านลูกบาศ์กเมตร คิดเป็นร้อยละ 97.50 ของความจุอ่าง ซึ่งถือว่า ระดับน้ำเกือบเต็มความจุ เจ้าหน้าที่จึงได้เร่งระบายน้ำออกทางคลองส่งน้ำ วันละประมาณ 180,000 ลูกบาศ์กเมตร โดยขณะนี้ ยังไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตรของเกษตรกรที่อยู่บริเวณใกล้เคียง

สำหรับอ่างเก็บน้ำห้วยเดียก สร้างขึ้นจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2524 พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตร บริเวณที่ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยเดียกตามพระราชดำริ ที่บ้านนาคำ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร จึงได้พระราชดำริ เกี่ยวกับงานชลประทาน ว่า เนื่องจาก ราษฎรหมู่บ้านนาคำและหมู่บ้านใกล้เคียง ที่จะได้รับประโยชน์จากอ่างเก็บน้ำห้วยเดียก กรมชลประทานจึงได้พิจารณาโครงการ และก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเดียก เพื่อสนองพระราชดำริ ซึ่งประกอบด้วย งานเขื่อนเก็บกักน้ำ พร้อมอาคารประกอบและคลองส่งน้ำ โดยเริ่มงานก่อสร้างในปี พ.ศ. 2524 แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2527 และอ่างเก็บน้ำห้วยเดียก ยังเป็นแหล่งน้ำกักเก็บ ไว้ใช้ในยามที่ฝนทิ้งช่วง หรือยามที่น้ำขาดแคลนในอนาคต ให้ประชาชนที่อยู่ในหมู่บ้านนาคำ และหมู่บ้านใกล้เคียง ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร ได้ใช้ประโยชน์ในการอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะการทำการเกษตร

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน