Breaking News ข่าว ข่าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

น่าชื่นชม! เด็กบุรีรัมย์สอบโอเน็ตร้อยเต็ม ติดทันตแพทย์+แพทย์ 5 แห่ง

บุรีรัมย์ชื่นชม "น้องอ๊อด" เด็กเก่งสอบโอเน็ตคะแนนเต็ม 100 และยังสอบติดคณะแพทยศาสตร์, ทันตแพทยศาสตร์ และเภสัชศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยชื่อดัง 5 แห่ง

วันที่ 23 มี.ค. 60 — สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) และโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม เตรียมมอบประกาศนียบัตรยกย่องชื่นชม นายรจิต รจิตบูรณะกุล หรือ น้องอ๊อด นักเรียนชั้น ม.6/1 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ที่ทำคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ โอเน็ต ปีการศึกษา 2560 วิชาคณิตศาสตร์ เต็ม 100 คะแนน รวมถึงสอบติดคณะแพทยศาสตร์และทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยชื่อดังอีก 5 แห่ง คือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

นอกจากนั้น นายรจิตยังมีคะแนนการสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ จ.บึงกาฬ ลำดับที่ 6 ของภาค และลำดับที่ 1 ในการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ระดับจังหวัด ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยมี น.ส.สมจิต ไกศลวัฒนา และนายสมชัย จันทร์หอม ครูประจำชั้นคอยดูแลเอาใจใส่ อีกทั้ง นายอมฤทธิ์ บุพโต หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนคณิตศาสตร์ ก็ได้ส่งเสริมสนับสนุน และนำนักเรียนไปสอบแข่งขันตามสถานที่ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 

นายรจิต เปิดเผยเคล็ดลับสอบโอเน็ต 100 คะแนน วิชาคณิตศาสตร์ และผลการเรียนดี ว่า นอกจากตั้งใจเรียนในชั่วโมงเรียนแล้ว ก็จะนำโจทย์ข้อสอบย้อนหลัง 5-10 ปี มาทดลองทำและฝึกทำบ่อย ๆ ซึ่งเป็นเคล็ดลับที่ได้มาจากพ่อที่เคยทำมาก่อน เมื่อสมัยเรียน ม.ปลาย ที่สำคัญจะมีพ่อแม่คอยเป็นกำลังใจตลอด ส่วนความฝันอยากจะเป็นทันตแพทย์เหมือนกับพ่อ ซึ่งตอนนี้ก็สอบติดและเลือกที่จะศึกษาต่อคณะทันแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ด้าน นายอารยะชัย ชนะวิเศษ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม กล่าวว่า อยากให้นายรจิตเป็นแรงบันดาลใจให้กับรุ่นน้องได้เอาเป็นแบบอย่าง และหากมีเวลาว่างก็อยากให้นายรจิตมาช่วยแนะแนวให้กับรุ่นน้อง เกี่ยวกับเทคนิควิธีการเรียนให้ประสบผลสำเร็จ รวมถึงเคล็ดลับที่ไม่ให้เกิดความเครียดและมีความรักในวิชาที่เรียน เพื่อให้เด็กคนอื่นเรียนเก่งและประสบผลสำเร็จด้วย

ขณะที่ ทพ.วรวุฒิ รจิตบูรณะกุล บิดาของนายรจิต กล่าวว่า รู้สึกภูมิใจที่ลูกชายสอบโอเน็ตได้คะแนนเต็ม 100 และสอบติดทันตแพทยศาสตร์ตามที่ลูกตั้งใจ ส่วนตัวจะคอยวางแผนการเรียนให้กับลูก โดยให้ลูกฝึกทำข้อสอบแต่ละวิชาและจับเวลาการทำด้วย ที่สำคัญจะนำโจทย์ข้อสอบย้อนหลัง 5-10 ปี มาให้ทดลองทำ เพื่อเป็นการทบทวนก่อนสอบทุกครั้ง หากช่วงไหนที่ลูกเครียดหรือเหนื่อยกับการเรียน ก็จะพาไปเล่นกีฬาหรือพักผ่อน เพื่อให้ลูกผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจ ซึ่งพ่อแม่ถือเป็นส่วนสำคัญมาก แต่ส่วนตัวไม่ได้คาดหวังอะไรมาก ลูกทำได้ขนาดนี้ก็ภูมิใจมากแล้ว