อึ้ง! ทั้งโรงเรียนมีครู 2 คน สอนเด็กชั้นอนุบาล-ป.6!?

ที่โรงเรียนบ้านทับควาย จ.นครราชสีมา มีครูสอนหนังสือเพียงแค่ 2 ทำให้ครูต้องช่วยกันสอนเด็กนักเรียนทุกระดับชั้น ตั้งแต่ชั้นอนุบาล ไปจนถึง ป.6

ภายในโรงเรียนบ้านทับควาย ตำบลชีวาน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา พบนางสาวปวีณา วงษ์นุสา อายุ 27 ปี และนางสาว จันทร์มณี รักไร่ อายุ 25 ปี สองครูสาว กำลังสอนเด็กนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1 จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลังจากโรงเรียนบ้านทับควาย มีเด็กนักเรียนทั้งหมด 38 คน ชั้นอนุบาล 8 คน ชั้นป.1  4 คน ชั้น ป.2 8 คน ชั้น ป.3  7 คน ชั้น ป.5 6 คน ชั้น ป.6 6 คน และชั้น ป.4 ไม่มีเด็กนักเรียน

ทั้งนี้โรงเรียนบ้านทับควาย เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานประถมศึกษานครราชสีมาเขต7 มีเด็กนักเรียนทั้งหมดเพียงแค่ 38 คน มีครู 2 คน เนื่องจากโรงเรียนแห่งนี้ มีเด็กนักเรียนน้อย ทางสำนักงานเขตประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 จำเป็นต้องบรรจุครูเพียงแค่ 2 คน ทำให้ครูสาวทั้งสองคน จำเป็นต้องช่วยกันสอนเด็กนักเรียนในทุกระดับชั้นเอง

 

โดยนางสาวจันทร์มณี รักไร่ หนึ่งในครูสาว ได้บอกว่า ตนเองรู้สึกดีใจ ที่ได้สอนเด็กนักเรียนในชนบท ถึงแม้จะเป็นโรงเรียนที่มีเด็กนักเรียนน้อยที่สุดในจังหวัดนครราชสีมาก็ตาม แต่ตนเองมีความตั้งใจ ที่จะสอนเด็กนักเรียนทุกคน ให้มีความรู้ความสามารถ และสามารถสอบเข้าในระดับชั้นมัธยมศึกษาต่อไป ถึงแม้จะต้องสับเปลี่ยนกันสอนเด็กนักเรียน ตั้งแต่ชั้นระดับอนุบาล จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก็ตาม แต่ตนเองก็มีความตั้งใจที่จะสอนเด็กๆ นักเรียนทุกคน ให้เป็นคนดีและเป็นอนาคตที่ดีของประเทศชาติต่อไป