เข้มงวด! ปศุสัตว์โชคชัย เฝ้าระวังโรคสัตว์ช่วงอากาศเปลี่ยน

นครราชสีมา วันนี้ ( 18 ตุลาคม 2561 ) นายสุขสวัสดิ์ ทองน้อย ปศุสัตว์อำเภอโชคชัย พร้อมเจ้าหน้าที่และอาสาปศุสัตว์ ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย ใน โค-กระบือ  ให้กับชาวบ้าน บ้านงิ้ว ม.6 ต.ท่าจะหลุง อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา  หลังจากสภาพอากาศในพื้นที่เริ่มเปลี่ยนแปลงจากฤดูฝนเข้าสู่ฤดูหนาว  และอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้โค – กระบือ ป่วยเป็นโรคนี้ได้ง่ายกว่าปกติ

 

นายสุขสวัสดิ์ ทองน้อย กล่าวว่าช่วงระยะนี้เป็นช่วงของการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศซึ่งอาจทำให้สัตว์เลี้ยงเกิดเจ็บป่วยได้และพบว่ามีรายงานการเกิดโรคปากและเท้าเปื่อยในโค-กระบือดังกล่าวนี้บางพื้นที่ดังนั้นเพื่อเป็นการควบคุมป้องกันโรคระบาดซึ่งอาจเกิดกับโค-กระบือ ซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงที่มีราคาสูงจึงได้ให้มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยให้กับโค-กระบือที่มีอายุตั้งแต่ 4-6 เดือน ทุกตัว โดยฉีดทุกๆ 6 เดือน ซึ่งอำเภอโชคชัย มีโค-กระบือ กว่า 6,000 ตัว  อีกทั้งได้ให้ความรู้กับเกษตรกรเจ้าของให้ดูแลเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดหากพบว่าสัตว์เลี้ยงของตนเอง เช่น ไก่ เป็ด สุกร แพะ แกะ โค กระบือฯลฯ มีอาการป่วยหรือตายผิดปกติให้แจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ทราบทันที