บรรยากาศพิธีฌาปนกิจ “หลวงพ่อคูณ”

พื้นที่รอบๆ ฌาปนสถาน ชั่วคราววัดหนองแวงพระอารามหลวง เริ่มมีประชาชนจับจองที่นั่งเพื่อเฝ้ารอชมการเคลื่อนสรีรสังขาร หลวงพ่อคูณมาประกอบพิธีถวายเพลิง หลายคนอยากมีโอกาสได้มากราบลา และ ร่วมน้อมจิตส่งดวงวิญญาณของพระอริยสงฆ์แห่งดินแดนอีสานเป็นครั้งสุด ติดตามจากคุณกาญจนา นิตย์เมธา รายงานสดจากฌาปนสถานชั่วคราววัดหนองแวงพระอารามหลวง