“เมรุนกหัสดีลิงค์” ขนบอีสานส่งหลวงพ่อคูณสู่นิพพาน

การออกแบบและจัดทำเมรุนกหัสดีลิงค์ที่จะใช้ในการพระราชทานเพลิงหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ วันพรุ่งนี้ นอกจากจะคงความเรียบง่ายตามพินัยกรรมที่หลวงพ่อคูณทิ้งไว้แล้ว ยังต้องเป็นไปตามขนบธรรมเนียมประเพณีในการฌาปนกิจพระเถระชั้นผู้ใหญ่ วันนี้ทีมข่าวสปริงนิวส์จะพาไปพูดคุยกับผู้ออกแบบจัดสร้าง คุณยุทธพงศ์ มาตย์วิเศษ ติดตามรายละเอียดได้จากรายงาน