ยังคุมไม่อยู่ ! ไฟป่าโหมลุกลามไหม้ภูสะนาว จ.เลย กินพื้นที่กว่า 1,000 ไร่ [คลิป]

สถานการณ์ไฟไหม้ป่าในพื้นที่จังหวัดเลย ได้เกิดไฟไหม้ป่าที่ภูสะนาว เขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูห้วยหมาก อยู่ในพื้นที่ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ซึ่งได้เกิดไฟป่าลุกลามไปทั่วทั้งภูเขา ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไปมา จนถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 ทางเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถขึ้นไปสกัดเพลิงที่ลุกลามไหม้ต่อไปอย่างต่อเนื่อง คาดว่าจะลุกลามไปจนหมดภูเขา เนื่องจากสภาพพื้นที่ป่า ที่มีใบไม้แห้งเป็นเชื้อเพลิงอย่างดี และเป็นภูเขาที่สูงชัน เจ้าหน้าที่ปีนเขาขึ้นไปด้วยความลำบาก และเกรงกลัวว่าจะได้รับอันตรายจากไฟป่า ประกอบกับมีกระแสลมที่พัดอย่างรุนแรง เจ้าหน้าที่จึงได้แต่ค่อยสกัดอยู่บริเวณพื้นราบ เพื่อไม่ให้ไฟไหม้ลุกลามมายังสถานที่ราชการที่อยู่ใกล้เคียง อาทิเช่น มลฑลทหารบกที่ 28 ค่ายศรีสองรัก มหาวิทยามหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ และชุมชน หมู่บ้านที่อยู่บริเวณล้อมรอบภูสะนาว ซึ่งไฟป่าได้ไหม้ลุกลามไปไม่หยุดกินพื้นที่กว่า 1,000 ไร่แล้ว

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน

จากเหตุการณ์ที่เกิดไฟไหม้ป่า และไฟไหม้สวนอ้อยในหลายพื้นที่ของจังหวัดเลย จึงทำให้เกิดฝุ่นละออง ปลิวไปทั่ว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย รายงานว่า จากรายงานสถานการณ์และคุณภาพอากาศในพื้นที่ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เป็นพื้นที่สีส้ม มีค่า 81 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ คนกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจำตัว ควรปฏิบัติดังนี้ ลดเวลาการทำกิจกรรมออกนอกบ้าน และออกกำลังกายกลางแจ้ง ถ้ามีความจำเป็นต้องออกจากบ้านต้องสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก (N95) หากมีอาการผิดปกติ เช่น ไอบ่อย หายใจลำบาก หรือวิงเวียนศีรษะ ให้รีบไปพบแพทย์ทันที และผู้มีโรคประจำ ควรเตรียมยา และอุปกรณ์ที่จำเป็นติดตัวไว้ตลอด