ข่าว ข่าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ชาวนาสุรินทร์ น้อมนำพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกข้าวเป็นอักษร “ทรงพระเจริญ”

วันที่ 14 ต.ค. ที่แปลงนาข้าวที่สวนเกษตรอินทรีย์  วิถีชาวนาของ นายบัญญัติ วรรณมานะ หรือ ลุงปี้ด ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านขาม ต.เป็นสุข อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ ที่ใครผ่านไปแถวนั้น ต้องรู้สึกสะดุดตาและรู้สึกซาบซึ้งเป็นอย่างมาก ด้วยภาพการใช้พื้นที่ปลูกข้าวแบบต้นเดียว สีเขียวสลับกับต้นข้าวสีดำเป็นอักษร “ทรงพระเจริญ”  พร้อมด้วยป้ายที่ติดไว้ในแปลงนาข้อความว่า ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า นายบัญญัติ วรรณมานะและครอบครัว และปัจจุบัน ลุงปี้ด ดำเนินชีวิตจนประสบผลสำเร็จ อีกทั้งที่แห่งยังกลายเป็นศูนย์เรียนรู้ให้เกษตรกรและผู้ต้องการเรียนรู้ในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ อ.จอมพระ ด้วย

 

ที่มา : Posttoday