ข่าว ข่าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

แล้งหนัก 8 ตำบลโคราชไม่มีน้ำใช้ คาดมีอีก 297 หมู่บ้านรอรับวิกฤตภัยแล้ง

โคราชวิกฤตแล้ง ต้องผันน้ำจากลำตะคองช่วยอำเภอโนนสูง 8 ตำบล หลังพบไม่เหลือน้ำใช้เลย และเร่งแจกจ่ายน้ำ คาดจะมีประสบปัญหาอีกกว่า 290 หมู่บ้าน

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยถึงสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ว่า ได้มีการแจกจ่ายน้ำช่วยเหลือแล้ว 27 หมู่บ้าน และจากแผนการสำรวจปริมาณน้ำระดับพื้นที่ คาดว่าจะแล้งอีก 297 หมู่บ้าน ซึ่งในจำนวนนี้ได้ให้ทางอำเภอประเมินสถานการณ์ดูว่า หมู่บ้านใดแล้งโดยสิ้นเชิงไม่มีแหล่งน้ำหรือไม่มีน้ำเหลือเลย ก็ให้เตรียมรถแจกจ่ายน้ำช่วยเหลือให้เพียงพอ

ส่วนหมู่บ้านใดที่พอจะแก้ไขปัญหาได้บ้าง อย่างเช่นต้องขุดบ่อบาดาลดึงน้ำใต้ดินขึ้นมาช่วย ทางจังหวัดก็ได้ขึ้นบัญชีเอาไว้พร้อมกับพยายามจัดงบประมาณลงไปช่วยเหลือ ส่วนพื้นที่ที่จะต้องแก้ไขปัญหาระยะยาวด้วยการขุดลอกสระหนองบึง หรือระบายระบบน้ำ ตอนนี้ก็ได้ให้ทำโครงการเอาไว้เพื่อเสนอของบประมาณจากรัฐบาลมาช่วยเหลือ

แต่สิ่งที่กังวลมากที่สุด คือพื้นที่อำเภอโนนสูง มีแล้งทั้งหมด 8 ตำบล และแหล่งน้ำรอบข้างไม่มีเลย จำเป็นต้องผันน้ำจากบึงพุดซา ของอำเภอเมืองนครราชสีมาเข้าไปช่วย ซึ่งขณะนี้กำลังลำเลียงน้ำไปถึงที่ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูงแล้ว เพื่อส่งไปถึงที่ตำบลลำคอหงส์ เพื่อกระจายไปอีก 7-8 ตำบลที่ขาดแคลนน้ำ

แต่ปัญหาที่พบล่าสุด คือ ชาวบ้านที่พื้นที่ที่ใช้น้ำจากบึงพุดซา กังวลว่าจะไม่มีน้ำใช้ จึงไปปิดเส้นทางการส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่อำเภอโนนสูง ทางจังหวัดฯจึงขอให้ทางโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคองได้ช่วยส่งน้ำจากเขื่อนลำตะคองมาเติมลงยังบึงพุดซาเมื่อวานนี้(4 มกราคม 2563) คาดว่า ตอนนี้มวลน้ำกำลังถึงอำเภอสีคิ้วและถึงอำเภอสูงเนินในช่วงเย็น

อย่างไรก็ตาม ขอความร่วมมือชาวบ้านในพื้นที่อำเภอสีคิ้ว สูงเนิน ขามทะเลสอ และอำเภอเมืองนครราชสีมา อย่าเพิ่งสูบน้ำจากลำตะคองไปใช้เพื่อการเกษตรในช่วงนี้ เพราะตอนนี้กำลังลำเลียงน้ำส่งไปช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบภัยแล้งอย่างหนักในพื้นที่อำเภอโนนสูง