Breaking News ข่าว ข่าวภาคใต้

รวมพล ทวงคืน! “สนามบินสมุย”

วันที่ 5 ก.พ. 60 — นายรามเนตร ใจกว้าง นายกเทศมนตรีนครเกาะสมุย เปิดเผยว่า ช่วงบ่ายวันนี้ (5 ก.พ.) ที่สภาเทศบาลนครเกาะสมุย ภาคประชาชนใน อ.เกาะสมุย ได้นัดระดมความเห็นกรณีการออกโฉนดทับที่สาธารณะประโยชน์ บริเวณพื้นที่ ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นที่ตั้งของท่าอากาศยานนานาชาติเกาะสมุย

ทั้งนี้ รายงานข่าวเปิดเผยว่า ประชาชนใน อ.เกาะสมุย จะเรียกร้องให้ทางอำเภอ, เทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่ดินเกาะสมุย เร่งแก้ไขปัญหา รวมถึงเรียกร้องให้ทบทวนราคาค่าบริการตามบันทึกความเข้าใจ เมื่อวันที่ 26 มี.ค. 2547 เพราะปัจจุบันราคาบินตรงมาเกาะสมุยแพงเกินไป ต้องการให้เกิดการแข่งขันของโลวคอสจากสายการบินอื่น ๆ ถ้าหากจากที่กล่าวมาทั้งหมดถูกเพิกเฉย ชาวเกาะสมุยจะเรียกร้องรัฐบาลให้ก่อสร้างสนามบินแห่งที่ 2

ขณะที่ วานนี้ (4 ก.พ.) บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ออกแถลงการณ์ชี้แจงกรณีสนามบินสมุย โดยยืนยันว่า ก่อนที่จะดำเนินการก่อสร้าง บริษัทฯ ได้นำส่งเอกสารสิทธิ์แสดงการมีกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองในพื้นที่ ที่จะดำเนินการก่อสร้างสนามบินสมุย ไปยังกรมการบินพาณิชย์และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบและออกใบอนุญาตให้บริษัทฯ ดำเนินการก่อสร้างได้

สำหรับที่ดินที่กรมธนารักษ์ทำสัญญาเช่ากับบริษัทฯ นั้น เป็นที่สาธารณะหรือไม่ เป็นกรณีที่หน่วยราชการที่เกี่ยวข้องคงจะได้หารือและสรุปกัน บริษัทฯ พร้อมที่จะให้ข้อมูลหากได้มีการแจ้งมายังบริษัทฯ เพื่อไปให้ข้อมูล และท้ายสุดเมื่อมีข้อสรุปประการใด บริษัทฯ ยินดีปฏิบัติตามกฎหมายทุกประการ

ส่วนกรณี ป.ป.ช. ชี้มูลว่า มีการออกโฉนดที่ดินบริเวณพรุบางรักษ์มีความคลาดเคลื่อนนั้น บริษัทฯ ขอชี้แจงว่า ได้นำเอกสาร น.ส.3 และ น.ส.3 ก. ที่ซื้อมาจากเจ้าของที่ดินเดิมไปขอออกเป็นโฉนดที่ดิน ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการถูกต้องตามระเบียบราชการ

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ ในการตรวจสอบเพื่อให้ความจริงกระจ่างแก่สังคม และพร้อมปฏิบัติตามกฎหมายทุกประการ ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอยืนยันว่า สนามบินสมุยยังคงเปิดให้บริการแก่ผู้โดยสารตามปกติ