“ชาวชุมพร” โวย! ถนนสร้างไม่เสร็จ ถูกนายทุนคัดค้าน

ชาวบ้านกว่า 500 คนจาก สองตำบลในอำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร บุกศาลากลาง ยื่นหนังสือ ขอความอนุเคราะห์เรื่องการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายชุมพร-เกาะสอง ที่กรมป่าไม้ฯ ไม่ยอมให้เข้าดำเนินการ ทั้งที่งบก่อสร้างจาก ทางหลวงชนบทอนุมัติสร้างแล้ว

วันนี้( 9 เม.ย. 61) นายอวยพร มีเพียร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร พร้อมด้วยชาวบ้านจากตำบลรับร่อและตำบลหงส์เจริญ กว่า 500 คน รวมตัวมายื่นหนังสือต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชุมพร และ นายณรงค์ พลละเอียด ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร

เรียกร้องแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน เรื่องการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายชุมพรสู่ตำบลเกาะสอง ประเทศเมียนมาร์ ซึ่งได้รับงบประมาณก่อสร้าง 17,358,000 บาท ในโครงการภายใต้ยุทธ์ศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ แต่ไม่สามารถก่อสร้างได้

เนื่องจากถูกเจ้าหน้าที่ป่าไม้และบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง คัดค้านการก่อสร้าง อ้างว่าเป็นการรบกวนสิทธิครอบครองทำประโยชน์ เนื่องจากบริษัทเอกชนดังกล่าวเคยสัมปทานพื้นที่แถบนี้ไว้ แต่สัมปทานดังกล่าวได้สิ้นสุดไปแล้ว และอยู่ในระหว่างบริษัทเอกชน ยื่นขอรับสัมปทานต่อ เรื่องนี้ทำให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนมาก

เนื่องจากถนนสายนี้ ชาวบ้านทั้ง 2 ตำบล ใช้สัญจรไป-มา ยาวนานมากกว่า 30 ปี และเป็นเส้นทางความมั่นคงระหว่างประเทศ ซึ่งอยู่ในเขตจังหวัดชุมพร

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน

เบื้องต้น ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ลงมารับเรื่องด้วยตนเอง พร้อมแสดงความเห็นใจและเข้าใจในปัญหา แต่กรณีดังกล่าวทางจังหวัด ทำได้เพียงรับเรื่องไว้ เพราะผู้รับผิดชอบโดยตรง ที่สามารถจะอนุมัติให้ใช้พื้นที่ได้ คือ กรมป่าไม้ ดังนั้นเพื่อความสบายใจทางจังหวัด จะพาตัวแทนชาวบ้าน ไปยื่นหนังสือต่อรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และศาลปกครอง พร้อมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาเร็วๆนี้