NGO สตูลถามหาความชัดเจนรัฐบาล พัฒนาท่องเที่ยว หรือ เศรษฐกิจ?

เครือข่ายติดตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูล ถามหาความชัดเจนจากรัฐบาลจะพัฒนาด้านเศรษฐกิจ หรือการท่องเที่ยว หลังยูเนสโกประกาศให้ อุทยานธรณีสตูล เป็นอุทยานธรณีโลก เนื่องจากพื้นที่อยู่ติดกับโครงการสร้างท่าเรือน้ำลึกปากบารา

วันนี้ (19 เม.ย.61) นายสมบูรณ์ คำแหง เครือข่ายติดตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูล แกนนำคัดค้านโครงการสร้างท่าเรือน้ำลึกปากบารา เปิดเผยว่า การที่องค์การยูเนสโก ประกาศให้ อุทยานธรณีสตูล เป็น สมาชิกอุทยานธรณีโลก หรือ Unesco Global Geopark แห่งแรกในประเทศไทย จะส่งผลดีให้เกิดการอนุรักษ์ ผ่านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ รวมทั้งช่วยให้ธรรมชาติได้รับการคุ้มครอง และเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวระดับนานาชาติ

ส่วนโครงการสร้างท่าเรือน้ำลึกปากบารานั้น  รัฐบาลควรหาความชัดเจนว่าจะสร้างต่อ หรือยุติโครงการไปเลย แล้วหันมาให้ความสำคัญยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศมากกว่าปล่อยให้เกิดการทำลายสิ่งแวดล้อม เพราะพื้นที่เกาะเขาใหญ่ นับเป็นศูนย์กลางอุทยานธรณีโลก ซึ่งมีพื้นที่ติดกับโครงการสร้างท่าเรือน้ำลึกปากบารา

 

เครือข่ายติดตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูล กล่าวว่า หากรัฐบาล หรือทางจังหวัดสตูล มองว่า การเป็น อุทยานธรณีโลก เป็นคนละส่วนกับโครงการสร้างท่าเรือน้ำลึกปากบารา กลุ่มเครือข่ายติดตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูล เตรียมเคลื่อนไหวคัดค้านการสร้างท่าเรือน้ำลึกปากบาราต่อไป