พร้อมรับมือ! โรงพยาบาลเสี่ยงน้ำท่วม 3 แห่ง จ.เพชรบุรี

กระทรวงสาธารณสุข ติดตามการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดเพชรบุรี กำชับโรงพยาบาลทุกแห่งเตรียมแผนป้องกันน้ำท่วม แผนจัดบริการประชาชน

นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ขณะนี้เปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สั่งการให้โรงพยาบาลทุกแห่งในจังหวัดได้เตรียมแผนป้องกันน้ำท่วม แผนจัดบริการนอกสถานที่ แผนอพยพผู้ป่วย รวมทั้งสำรวจผู้ป่วยติดเตียง พร้อมให้แนะนำญาติให้ย้ายผู้ป่วยไปนอกพื้นที่ชั่วคราว ในส่วนของผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ต้องรับยาต่อเนื่อง ได้จ่ายยาสำรองเพิ่มอีก 1 เดือน เพื่อไม่ให้ขาดยา จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการประชาชนในพื้นที่น้ำท่วม และให้สุขศึกษาประชาชนในการป้องกันโรคและภัยสุขภาพ พร้อมทั้งดูแลด้านสุขาภิบาลอาหารและสิ่งแวดล้อมในช่วงน้ำท่วมและภายหลังน้ำลด

จากการประเมิน มีโรงพยาบาลเสี่ยงน้ำท่วม 3 แห่ง ได้แก่
-โรงพยาบาลพระจอมเกล้า ได้ย้ายเวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ ออกซิเจน เครื่องสำรองไฟ เตรียมเครื่องสูบน้ำ กระสอบทราย สำหรับกั้นห้องเอกซเรย์ และเตรียมห้องไอซียูสำรองสำหรับย้ายผู้ป่วยไอซียูศัลยกรรม และได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน ประชาชน จัดเรือ รถ 6 ล้อ ประจำที่โรงพยาบาล เพื่อรับส่งผู้ป่วยมารับบริการที่แผนกผู้ป่วยนอกกรณีน้ำท่วมเส้นทาง และการเตรียมรับการส่งต่อจากโรงพยาบาลลูกข่ายในจังหวัดเพชรบุรี
-โรงพยาบาลท่ายาง ได้เตรียมเครื่องสูบน้ำ เพื่อเตรียมการระบายน้ำ ทำพนังกั้นน้ำกระสอบทราย และเตรียมจุดบริการประชาชนที่เทศบาลท่ายาง
-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าวาย ได้วางแผนรับมือสถานการณ์น้ำท่วมและการดูแลประชาชนในพื้นที่ ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในพื้นที่

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน