กฟภ.เร่งแก้ไฟดับ “สมุย-พงัน”

สายเคเบิ้ลใต้น้ำในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ขัดข้องเป็นวันที่ 4 จนไม่สามารถจ่ายไฟไปยัง อ.เกาะสมุยและเกาะพะงันได้ ผู้ประกอบการท่องเที่ยวบนเกาะสมุย ยอมรับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยว จึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนการส่งกระแสไฟฟ้ามาใช้ในพื้นที่เพิ่มขึ้น

นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมนายภาณุมาศ ลิ้มสุวรรณ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าเหตุสายเคเบิ้ลใต้น้ำขนาด 115 กิโลโวลต์ จากสถานีไฟฟ้า อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช ไปยังสถานีไฟฟ้าเกาะสมุย 2 เกิดปัญหา ไม่สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคมที่ผ่านมา ทำให้กระแสไฟฟ้าในพื้นที่ อ.เกาะสมุย และ อ.เกาะพะงัน ไม่เพียงพอ

ล่าสุด เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าได้ขุดหลุมที่มีการเชื่อมต่อสายเคเบิ้ลบนพื้นไปแล้ว 4 จุด แต่ยังไม่พบสิ่งผิดปกติโดยช่วงบ่ายวันนี้นักประดาน้ำจากการไฟฟ้าและเอกชน จะประชุมวางแผนการค้นหาจุดขัดข้องที่ฝังอยู่ในทะเลเพื่อทำการซ่อมแซม

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า ขณะนี้ทางการไฟฟ้าได้นำรถโมบายเคลื่อนที่ปั่นกระแสไฟฟ้าลงพื้นที่ อ.เกาะสมุย แล้ว 8 คัน และ อ.เกาะพะงัน อีก 2 คัน เพื่อช่วยปั่นกระแสไฟฟ้า เสริมเข้าในระบบ บรรเทาความเดือนร้อนให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า นอกจากนี้ ยังได้รับการสนับสนุนจากผู้ประกอบโรงแรมบนเกาะสมุย 40 ราย ช่วยปั่นไฟเสริมให้กับการไฟฟ้า และฝากถึงผู้ใช้ไฟบนเกาะสมุยและเกาะพะงัน ให้ช่วยกันประหยัดในช่วงนี้ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้ใช้ไฟฟ้าและภาพรวมของการท่องเที่ยว

ด้าน นายเสริมพงศ์ พูลสวัสดิ์ ผู้ประกอบโรงแรมบนเกาะสมุย เปิดเผยว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการลงทุนบนเกาะสมุย ระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นที่ฐาน เช่นไฟฟ้า เป็นเรื่องสำคัญ แต่ทางผู้ประกอบการเองก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับทางการไฟฟ้าและหน่วยงานรัฐ ในการช่วยปั่นกระแสไฟฟ้า แต่ในอนาคตอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนการส่งกระแสไฟฟ้ามาใช้ในพื้นที่เกาะสมุย และเกาพะงัน ให้เพิ่มขึ้นเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว