ชาวสวนสะอื้น! เจอวิกฤตราคามะพร้าว ต่ำสุดในรอบ 5 ปี!

ชาว ชาวสวนมะพร้าวประจวบฯกว่า 2 หมื่นราย เดือนร้อนหนักราคาผลผลิตเหลือเพียง 4-5 บาทต่ำสุดในรอบ 5 ปี 3 จังหวัดโซนใต้เตรียมเข้ากรุงเทพฯ ยื่นข้อเรียกร้องที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และที่กระทรวงพาณิชย์ ในวันที่ 1 7 ตุลาคม

เกษตรชาวสวนมะพร้าว กว่า 20,000 ราย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เจอวิกฤตราคามะพร้าวตกต่ำเหลือเพียงลูกละ 4-5 บาทเท่านั้นมา 5 เดือนแล้วถือว่าต่ำสุดในรอบ 5 ปี ส่งผลให้เกษตรกรชาวสวนต้องปล่อยให้มะพร้าวร่วงเอง วอนรัฐบาลแก้ปัญหาและหาแนวทางช่วยเหลือเร่งด่วน  โดยเสนอให้รัฐบาลควรงดโควต้าการนำเข้ามะพร้าวจากต่างประเทศ  เนื่องจากพบว่ามีการลักลอบนำมะพร้าวเถื่อนเข้ามาด้วย

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีพื้นที่ปลูกมะพร้าวกว่า 450,000 ไร่  มีเกษตรกรชาวสวนกว่า  24,873 ราย ในปีนี้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีผลผลิตมะพร้าว 370 ล้านผล  ถือเป็นผลผลิตครึ่งหนึ่งของในประเทศ โดยพบว่าในปีที่ผ่านมามีการนำเข้ามะพร้าวจากต่างประเทศในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2560 ระหว่างเดือนมกราคม2560-กรกฏาคม 2560 จำนวน 186 ล้านผล ในขณะที่ปีนี้นำเข้า 155 ล้านผล ลดลงจากปีที่ผ่านมา 15 เปอร์เซ็นต์  และในปีที่แล้ว 7 เดือนแรกส่งออกมะพร้าว 16 ล้านผล ในปีนี้ส่งออกไปถึง 25 ล้านผล โตถึง 57 เปอร์เซ็นต์ ในภาพของอุตสาหกรรมแปรรูปมะพร้าว

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้เกษตรกรชาวสวนมะพร้าวใน 40 จังหวัดทั่วประเทศ ต่างได้ได้รับความเดือดร้อน จากสถานการณ์มะพร้าวราคาตกต่ำสุดในรอบ 5ปี มานานเกือบ 5 เดือนเต็มแล้ว

ถึงแม้เกษตรกรชาวสวนมะพร้าวในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ได้มีการยื่นข้อเรียกร้องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และหน่วยงานเกี่ยวข้องได้หาแนวทางการแก้ไขปัญหาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้ปัญหาคาคาผลผลิตมะพร้าวที่ตกต่ำอยู่ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขแต่อย่างใด  โดยเกษตรกรชาวสวนมะพร้าวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เสนอให้รัฐบาลได้ระงับการนำเข้าในกรอป AFTA และกรอป WTO  สินค้ามะพร้าวผล น้ำกะทิและเนื้อมะพร้าวขาวจากต่างประเทศ และให้ดำเนินการหามาตรการป้องกันการลักลอบนำมะพร้าวเถื่อนเข้ามาในประเทศไทย

 

ป้าสมหมาย พบสุภาพ หนึ่งในเกษตรกรชาวสวนมะพร้าว  อ.ทับสะแก ซึ่งอ.ทับสะแก ถือเป็นพื้นที่ปลูกมะพร้าวกว่า 140,000 ไร่มีเกษตรกรกว่า 7,923 ราย บอกว่าได้รับผลกระทบมานานหลายเดือนจากราคามะพร้าวที่ตกต่ำ จนวันนี้ต้องหยุดเก็บผลผลิต ปล่อยไว้คาต้น รอผลผลิตร่วงหล่นเอง จากนั้นค่อยเดินเก็บผลผลิตที่ร่วงหล่นลงมาเก็บมากองไว้เมื่อได้เป็นจำนวนมาก จึงจะใช้ยานพาหนะมาบรรทุกออกไป

โดยการจ้างเก็บไม่คุ้มค่าใช้จ่าย เนื่องจากราคามะพร้าวราคาถูกเพียงลูกละ 4-5 บาท ในช่วง 5 เดือนที่ผ่านมา และยังไม่มีแนวโน้มที่จะปรับตัวขึ้นแต่อย่างใด  ลูกมะพร้าวบางส่วนที่ขายไม่ได้ก็เริ่มงอกเป็นใบออกมา ไม่เพียงเท่านั้นนอกจากนั้นคนงานในสวนที่รับจ้างปลอกมะพร้าว ก็ต้องสั่งให้หยุดไปก่อน โดยต้องหันมาทำเองทุกอย่างเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายให้เหลือน้อยที่สุด โดยทุกวันนี้รายได้จากการขายมะพร้าวหักค่าใช้จ่ายแล้วเหลือเพียง 2 พันบาทจากเดิมในช่วงที่มะพร้าวราคาลูกละ 20 กว่าบาทจะมีรายได้เฉลี่ยเดือนละกว่า 1 หมื่นบาท

นายกฤษฏา เกิดสมกิตต์  เกษตรกรรุ่นใหม่ ที่หันมาปลูกมะพร้าวอินทรีย์ ของอำเภอทับสะแก ยอมรับว่าที่ผ่านมาหน่วยงานภาครัฐได้ส่งเสริม  ซึ่งราคามะพร้าวไม่สะท้อนความเป็นจริงของตัวเกษตรกร โดยต้นทุนของเกษตรกรจะอยู่ที่ 8 บาทขึ้นไปต่อผล  แต่ผู้ประกอบการรับซื้อเพียง 4-5 บาทเท่านั้น  ทำให้เกษตรกรในพื้นที่บางรายไม่เก็บผลผลิตเพราะไม่คุ้มทุน

ไม่เพียงเท่านั้นขณะนี้ราคากะทิกล่อง  และกะทิคั้นในตลาดต่างๆ ราคาก็ยังคงเป็นราคาเดิมทั้งๆ ที่ราคามะพร้าว ที่พ่อค้าและโรงงานนั้นซื้อไปในราคาที่ถูก ดังนั้นในความเป็นจริงราคากะทิที่แปรรูปแล้วก็ควรจะถูกลงไม่ควรเอาเปรียบผู้บริโภค จึงอยากให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องตรวจสอบกรณีดังกล่าวด้วยและขณะนี้รัฐบาลเองก็ยังไม่สามารถหาแนวทางช่วยเหลือกเกษตรชาวสวนมะพร้าวได้ โดยเชื่อว่าปัญหาที่ทำให้ราคามะพร้าวถูกลงนั้น ส่วนหนึ่งอาจมาจากการที่รัฐบาลปล่อยให้มีการนำเข้ามะพร้าวจากต่างประเทศทั้งที่ถูกต้อง  รวมไปถึงการลักลอบนำมะพร้าวที่ไม่ถูกต้องเข้ามา ด้วยจึงทำให้ผลผลิตของเกษตรกรราคาถูกลง ดังนั้นจึงเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งหามาตรการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนมะพร้าวเป็นการเร่งด่วน เนื่องจากสถานการณ์ราคามะพร้าวที่ตกต่ำอยู่ในขณะนี้หากปล่อยไว้จะส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ  ทั้งระบบได้รวมไปถึงสถาบันการเงิน

จากสภาพปัญหาราคาผลผลิตมะพร้าวที่ลดลงและยังไม่มีท่าทีปรับตัวขึ้นแต่อย่างใด ประกอบยังไม่มีหน่วยงานไหนของภาครัฐ ลงมาหาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนมะร้าว ปล่อยเวลาให้เนิ่นนานผ่านมาถึง 5 เดือนแล้ว  จึงทำให้เกษตรกรชาวสวนมะพร้าวในพื้นที่ทั้งจังหวัดสุราษฏร์ธานี,จังหวัดชุมพร,จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และอีกหลายจังหวัดที่ได้รับความเดือดร้อน จะเดินทางไปยื่นข้อเรียกร้องที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และที่กระทรวงพาณิชย์ ในวันที่ 1 7 ตุลาคม 2561  นี้ต่อไป

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน