ข่าวภาคใต้

ประจวบฯ-ชุมพร ท่วมหนัก สั่งอพยพแล้ว!! 16 หมู่บ้าน

ห้องปฏิบัติการเฝ้าระวังและเตือนภัยน้ำหลาก-ดินถล่ม รายงาน แจ้งอพยพชาวบ้าน 16 หมู่บ้าน ใน 2 จังหวัด แจ้งเตือนภัย (สีเหลือง) 9 หมู่บ้าน ได้แก่ ประจวบฯ และ ชุมพร

ห้องปฏิบัติการเฝ้าระวังและเตือนภัยน้ำหลาก-ดินถล่ม สำนักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา (สวพ.) กรมทรัพยากรน้ำ (ทน.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) แจ้งสถานการณ์น้ำฝน

วันที่ 9 พฤศจิกายน เมื่อเวลา 9.25 น. แจ้งสถานการณ์เตือนภัย ล่าสุด ขณะนี้ แจ้งอพยพ 16 หมู่บ้านใน 2 จังหวัด ได้แก่ ประจวบฯ และ ชุมพร โดยแจ้งเตือนภัยอพยพ (สีแดง) ด้วยปริมาณน้ำฝน ที่มีการสะสม ในช่วง 12 ชั่วโมง ได้แก่

แจ้งอพยพ 16 หมู่บ้านใน 2 จังหวัด

1.บ้านหาดพริก ตำบล วิสัยใต้ อำเภอ สวี จังหวัด ชุมพร
2.บ้านหนองตำเสา ตำบล ถ้ำสิงห์ อำเภอ เมืองชุมพร จังหวัด ชุมพร
3.บ้านเล็บกระรอก ตำบล ด่านสวี อำเภอ สวี จังหวัด ชุมพร
4.บ้านท้องตมใหญ่ ตำบล ด่านสวี อำเภอ สวี จังหวัด ชุมพร
5.บ้านถ้ำใน ตำบล ด่านสวี อำเภอ สวี จังหวัด ชุมพร
6.บ้านหาดทรายรี ตำบล ท่าหิน อำเภอ สวี จังหวัด ชุมพร
7.บ้านเขาเขียว ตำบล ท่าหิน อำเภอ สวี จังหวัด ชุมพร
8.บ้านหนองปลา ตำบล ท่าหิน อำเภอ สวี จังหวัด ชุมพร
9.บ้านเนินดินแดง ตำบล ห้วยยาง อำเภอ ทับสะแก จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์
10.บ้านจั่นเสือ ตำบล ห้วยยาง อำเภอ ทับสะแก จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์
11.บ้านหัวเขา ตำบล ห้วยยาง อำเภอ ทับสะแก จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์
12.บ้านทุ่งยาว ตำบล ห้วยยาง อำเภอ ทับสะแก จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์
13.บ้านน้ำตกสาย 1 ตำบล ห้วยยาง อำเภอ ทับสะแก จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์
14.บ้านประดู่ลาย ตำบล นาหูกวาง อำเภอ ทับสะแก จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์
15.บ้านมะเดื่อทอง ตำบล เขาล้าน อำเภอ ทับสะแก จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์
16.บ้านสวนส้ม ตำบล เขาล้าน อำเภอ ทับสะแก จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

แจ้งเตือนภัย (สีเหลือง) 9 หมู่บ้าน ใน จ. ประจวบฯ และ ชุมพร

1.บ้านด่านสิงขร ตำบล บ้านเมาะ อำเภอ เมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์
2.บ้านทางหวาย ตำบล คลองวาฬ อำเภอ เมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ (หมู่บ้านครอบคลุมของสถานี บ้านด่านสิงขร,บ้านเมาะ,เมืองประจวบคีรีขันธ์,ประจวบคีรีขันธ์)) 3.บ้านมะขามโพรง ตำบล เกาะหลัก อำเภอ เมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ (หมู่บ้านครอบคลุมของสถานี บ้านด่านสิงขร,บ้านเมาะ,เมืองประจวบคีรีขันธ์,ประจวบคีรีขันธ์)) 4.บ้านหนองจรเข้ ตำบล นาชะอัง อำเภอ เมืองชุมพร จังหวัด ชุมพร
5.บ้านหัวตาลแถว ตำบล สามร้อยยอด อำเภอ สามร้อยยอด จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์
6.บ้านวังพุง (วังพงษ์) ( ตำบล หินแก้ว อำเภอ ท่าแซะ จังหวัด ชุมพร
7.บ้านเสียบญวน ตำบล วังใหม่ อำเภอ เมืองชุมพร จังหวัด ชุมพร
8.บ้านนาแซะ ( ตำบล วังใหม่ อำเภอ เมืองชุมพร จังหวัด ชุมพร (หมู่บ้านครอบคลุมของสถานี บ้านเสียบญวน,วังใหม่,เมืองชุมพร,ชุมพร
9.บ้านคลองสะเดา ( ตำบล วังใหม่ อำเภอ เมืองชุมพร จังหวัด ชุมพร (หมู่บ้านครอบคลุมของสถานี บ้านเสียบญวน,วังใหม่,เมืองชุมพร,ชุมพร))

แจ้งเฝ้าระวัง(สีเขียว) 2 หมู่บ้าน ในจ.ชุมพร

1.บ้านในง่วม ตำบล บ้านนา อำเภอ เมืองชุมพร จังหวัด ชุมพร
2.บ้านนาแซะ ตำบล บ้านนา อำเภอ เมืองชุมพร จังหวัด ชุมพร หมู่บ้านครอบคลุมของสถานี บ้านในง่วม,บ้านนา,เมืองชุมพร,ชุมพร