ข่าวภาคใต้

เตือน 4 จังหวัดภาคใต้ เสี่ยง!! “ดินถล่ม-น้ำป่าไหลหลาก”

กรมทรัพยากรธรณี เฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัย พื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี และระนอง เฝ้าระวังภัย ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากไปถึง วันที่ 10 พฤศจิกายน

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัย ของกรมทรัพยากรธรณี และประชาชนทั่วไป พื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี และระนอง เฝ้าระวังภัย ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากไปถึง วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงภัย

อำเภอบางสะพานน้อย บางสะพาน และทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
-อําเภอสวีท่าแซะ หลังสวน ละแม ปะทิว พะโต๊ะ ทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร
-อําเภอไชยา ท่าชนะ วิภาวดีกาญจนดิษฐ์ท่าฉาง คีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
-อําเภอกระบุรี ละอุ่น เมือง จังหวัดระนอง

เนื่องจากมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง วัดปริมาณน้้ำฝนได้มากกว่า 150 มิลลิเมตร และเริ่มมีน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมในบางพื้นที่แล้วอาจส่งผลให้เกิดดินถล่มลงมาได้