“พัทลุง” อ่วมน้ำท่วมขยายวงกว้าง ยังเพิ่มระดับต่อเนื่องหลายอำเภอ [คลิป]

สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดพัทลุง ระดับน้ำยังเพิ่มสูงขึ้นตามลำดับ เนื่องจากปริมาณน้ำฝนสะสมบริเวณเทือกเขาบรรทัดไหลล้นลำคลองต่างๆ เข้าท่วมในบ้านเรือนของชาวบ้าน รวมถึงพื้นที่การเกษตร ใน ม.1, 2, 3, 4, 9 ต.นาโหนด ม.12 ต.ทุ่งลาน ม.8, 9, 10, 11, 12 ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง ม. 3, 4, 6, 7, 8, 9 ต.หานโพธิ์ ม.2, 4, 6, 7, 8 , 10 ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน ม.1, 2, 3, 4, 6, 7 ต.สมหวัง ม.1, 3, 4, 7 , 9 ต.ชะรัด ม.5, 7, 9 ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา

นอกจากนั้นปริมาณน้ำฝนที่ตกในพื้นที่ลุ่มน้ำคลองท่าแนะ ปริมาณน้ำในคลองท่าแนะเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 80 ซม. จึงเกิดน้ำล้นสปริงเวย์ระมาณ 30-40 ซม. ซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องเปิดประตูระบายน้ำกว้าง 1.5 เมตร เพื่อพร่องน้ำออกป้องกันการกัดเซาะตลิ่งและแรงดันน้ำที่มีผลกับประตูระบายน้ำ ประกอบกับปริมาณน้ำฝนที่วัดได้ใน อ.ควนขนุน 80 มม. ทำให้น้ำจากคลองท่าแนะไหลล้นคลองพิกุลทอง บ่าเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำ ม.2, 9 , 10, 11 ,ต.ชะมวง ม.4, 7, 8, 9 ต.ควนขนุน ม. 1, 3, 6 ต.โตนดด้วน ม.6 ต.พนมวังก์ ม.2 ต.ดอนทราย ม. 2 ,4 ต.ปันแต ม. 2, 7, 9 ต.พนางตุง ม. 2, 7 ต.มะกอกเหนือ และ ม.4 ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน

ล่าสุดระดับน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ในส่วนของถนนสายสีแยกโพธิ์ทอง – อ.ศรีบรรพต ถูกน้ำไหลผ่านทั้ง 2 ช่องจราจร ระยะทางประมาณ 500 เมตร ระดับน้ำสูงกว่า 50 – 70 ซม. รถเล็กไม่สามารถสัญจรไปมาได้ โดยเฉพาะหน้าวัดล้อกระแสน้ำเชี่ยวกราก ทาง เจ้าหน้าที่แขวงการทางจังหวัดพัทลุงกว่า 10 นาย นำรถเคลนเข้าเก็บและทำลายซากต้นไม้และขยะที่ถูกกระแสน้ำพัดพามาติดบริเวณสะพานลำคลองพิกุลทอง บริเวณบนถนนเพชรเกษม ช่วงตำบลชะมวง อำเภอควนขนุน เพื่อเร่งระบายน้ำที่ท่วมขังในพื้นที่ลงสู่ทะเลสาบ แต่จะส่งผลให้น้ำไหลเข้าท่วมถนนสายสี่แยกโพธิ์ทอง – อ.ควนขนุน เพิ่มสูงขึ้นกว่า 50 ซม. รถเล็กต้องเพิ่มความระมัดระวัง

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน

นอกจากนั้นยังเข้าท่วมในพื้นที่ขยายเป็นวงกว้างขึ้นอีกด้วย อย่างก็ตามสภาพอากาศของจังหวัดพัทลุงตั้งแต่เช้ามีเมฆฝนปกคลุมหนาแน่น และยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง คาดว่าระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นและขยายเป็นวงกว้าง ขอให้ประชาชนเตรียมรับมือกับเหตุการณ์น้ำท่วม ขนย้ายข้าวของพร้อมสัตว์เลี้ยงไปไว้ในที่ปลอดภัยด้วย โรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองพัทลุงและรอบนอกประกาศปิดทำการการเรียนการสอนหลายโรงเรียนแล้ว