ข่าว

“ในหลวง” ทรงชมเชย “จ่าสมชาย” กล้าหาญเสียสละ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชกระแสรับสั่งชมเชย จ.ส.อ.สมชาย ธนบัตร ครูฝึกนักเรียนนายสิบ ประสบเหตุเสียชีวิตจากการปกป้องลูกศิษย์ด้วยความกล้าหาญ มีความเสียสละ เป็นบุคคลที่ควรยกย่องเชิดชูเกียรติ

ที่ศาลากลางจังหวัดชุมพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พล.ต.กัลย์สรรค์ จันทรเสน อัญเชิญพระราชกระแสชมเชย พร้อมอัญเชิญกระเช้าพระราชทาน ให้แก่ นางชฎารัตน์ ธนบัตร อายุ 36 ปี ภรรยาของ จ.ส.อ.สมชาย ธนบัตร ครูฝึกนักเรียนนายสิบ รุ่นที่ 43 ศูนย์การทหารราบ ประจวบคีรีขันธ์ ที่ได้ประสบเหตุเสียชีวิตจากการปกป้องลูกศิษย์

สืบเนื่องจากความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เชิญพระราชกระแสทรงชมเชย จ.ส.อ.สมชาย ในความกล้าหาญ มีความเสียสละ และมีความรับผิดชอบในหน้าที่ครูฝึก ด้วยการเข้าปกป้องช่วยเหลือลูกศิษย์ ในช่วงทำการฝึกวิธีการขว้างระเบิดด้วยลูกระเบิดจริง จนได้ประสบเหตุถึงแก่ชีวิต เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา นับเป็นตัวอย่างอันดีแก่ข้าราชการทหาร เป็นบุคคลที่ควรยกย่องเชิดชูเกียรติ ได้ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งชมเชยมายังครอบครัว จ.ส.อ.สมชาย ธนบัตร