ถนนหลายสายเมืองเพชรบุรีน้ำท่วม สูงสุดจม 40 ซม.

น้ำยังคงท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี ถนนหลายสายถูกน้ำท่วมแต่ยังสามารถใช้สัญจรได้  น้ำจากเขื่อนแก่งกระจานยังคงส่งผลกระทบกับพื้นที่ 5 อำเภอที่แม่เพชรไหลผ่าน

สถานการณ์น้ำท่วมในตัวเมืองเพชรบุรี เช้าวันนี้น้ำในแม่น้ำเพชรบุรียังคงเอ่อล้นผ่านบ้านเรือนประชาชนที่มีแนวป้องกันน้ำไม่ดี เข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำทั้งสถานที่ราชการ ชุมชนและถนนหลายสาย โดยพื้นที่ตำบลท่าราบมีน้ำท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำ บริเวณถนนพงษ์สุริยา ถนนมาตยาวงศ์ ถนนสุรินทร์ฤาไชย  หรือถนน 18 เมตร   ถนนพานิชเจริญ ถนนเดชโช ส่วนฝั่งตำบลคลองกระแชงน้ำได้ท่วมพื้นที่ลุ่มตำบริเวณถนนดำเนินเกษม  ถนนราชวิถี  ถนนราชดำเนิน   ถนนคีรัฐยา และถนนรถไฟ ระดับที่ท่วมอยู่ระหว่าง 10 – 40 เซนติเมตร ถนนส่วนใหญ่สามารถใช้สัญจรได้เพราะระดับน้ำท่วมไม่มาก  ยกเว้นในจุดที่น้ำท่วม 40 เซนติเมตร รถเล็กไม่สามารถสัญจรไปมากได้

สำหรับสถานการณ์น้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรีสำนักงานชลประทานที่ 14 รายงานว่าเมื่อเวลา 06.00 น.วันที่ 23 สิงหาคม 2561  เขื่อนแก่งกระจาน มีปริมาณน้ำ 766.954 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือ 108.02 % มีน้ำไหลลง 13.405 ล้านลูกบาศก์เมตร เปิดระบายน้ำ 228.55 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที หรือวันละ 19.7467 ล้านลูกบาศก์เมตร   เขื่อนเพชร เปิดระบายน้ำลงแม่น้ำเพชรบุรี 156.93 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที หรือวันละ13.5585 ล้านลูกบาศก์เมตร

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน

ปัจจุบันน้ำจากเขื่อนแก่งกระจานได้ส่งผลกระทบมีน้ำท่วมพื้นที่การเกษตร ชุมชน และถนนในพื้นที่ลุ่มต่ำ ในอำเภอที่แม่น้ำเพชรไหลผ่านรวม 5 อำเภอประกอบด้วยอำเภอแก่งกระจาน อำเภอท่ายาง อำเภอบ้านลาด อำเภอเมืองเพชรบุรี และอำเภอบ้านแหลม