น้ำท่วมเพชรบุรีเริ่มคลี่คลาย เหลือพื้นที่ริมแม่น้ำ – เขื่อนเพชรลดการระบาย

สถานการณ์ท่วมในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี ฝั่งตำบลคลองกระแชงเริ่มคลี่คลาย ส่วนฝั่งตำบลท่าราบยังคงมีน้ำท่วม น้ำในแม่น้ำเพชรบุรียังคงเอ่อล้น 2 ฝั่งแม่น้ำเพชรบุรี เข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน และถนนสายต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี แต่ในฝั่งตำบลคลองกระแชงสถานการณ์เริ่มคลี่คลาย ถนนสายต่าง ๆ น้ำแห้งสามารถสัญจรได้ตามปกติ มีเพียงพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำเพชร และพื้นที่ลุ่มตำที่ยังคงมีน้ำท่วมขัง

ส่วนฝั่งตำบลท่าราบ น้ำในแม่น้ำเพชรได้เอ่อล้นพังแนวป้องกันน้ำของชาวบ้านที่อยู่ริมน้ำไหลลงที่ระบายน้ำของเทศบาลแล้วย้อนกลับเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำในตรอกซอกซอยต่าง ถนนพานิชเจริญ ถนนจันทร์ ถนนสุรินทร์ฤาชัย หรือถนน 18 เมตร ถนนมาตยาวงศ์ ถนนพระทรง ถนนสุรพันธ์ ถนนพริบพลี ถนนเดโช และถนนพงค์สุริยา บางจุดน้ำท่วมสูงกว่า 40 เซนติเมตร เทศบาลเมืองเพชรเร่งใช้เครื่องสูบน้ำระบายออกนอกเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชน

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน

สำหรับสถานการณ์น้ำในจังหวัดเพชรบุรี ล่าสุดน้ำในเขื่อนแก่งกระจานเริ่มลดลง แต่ยังคงล้นสปิลเวย์ และเขื่อนเพชรลดการระบายน้ำออกท้ายเขื่อนลดลง คาดว่าสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดเพชบุรีจะคลี่คลายหากไม่มีฝนตกเพิ่ม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรีสำนักงานชลประทานที่ 14 รายงานเมื่อเวลา 06.00 น. วันที่ 24 สิงหาคม 2561 เขื่อนแก่งกระจาน มีปริมาณน้ำ 759.963 ล้านลูกบาศก์เมตร จากความจุเขื่อน 710 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 107.04 % มีน้ำไหลลง 10.009 ล้านลูกบาศก์เมตร เปิดระบายน้ำ 194.50 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที หรือวันละ 16.8048 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนเพชร เปิดระบายน้ำลงแม่น้ำเพชรบุรี 142.51 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที หรือวันละ12.3128 ล้านลูกบาศก์เมตร เปิดน้ำเข้าคลองส่งน้ำสายใหญ่ 4 สายรวม 97.14 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที รวมทั้งสิ้น 239.65 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที