รฟท.ชะลอสร้างรถไฟทางคู่ กู้ระเบิดสะพานราชบุรี เร่งทำความเข้าใจประชาชน

การรถไฟแห่งประเทศไทย ยอมรับต้องเลื่อนการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงสะพานราชบุรี ภายหลังพบระเบิดสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2

นายธีระ รุ่งโรจน์สุวรรณ หัวหน้ากองมาตรฐานงานวิศวกรรมโยธา ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง การรถไฟแห่งประเทศไทย ยืนยันว่าขณะนี้หน่วยงานต่างๆ ทั้ง รถไฟฯ, จังหวัดราชบุรี และทหาร กำลังส่งรายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้อง ก่อนจะแต่งตั้งคณะทำงานร่วม เพื่อวางแผนและกำหนดวิธีการเก็บกู้ระเบิด คาดว่ากลางเดือนกันยายนนี้จะประชุมหารืออีกครั้ง  ขณะเดียวกันได้ข้อมูลอย่างไม่ทางการว่า พบระเบิดสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 บริเวณใต้สะพานราชบุรี จำนวน 3 ลูก และบริเวณใกล้สะพานอีก 2 ลูก ส่วนการความกังวลของประชาชนในพื้นที่ ตอนนี้ทางหน่วยงานจังหวัดราชบุรี ได้ลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับประชาชนแล้ว