ข่าว

“วราวุธ” นำทีมเก็บขยะชายหาด กระตุ้นลดขยะทะเล

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ นำทีมเก็บขยะชายหาด กระตุ้นจิตสำนึก ลดปัญหาขยะทะเล ชูหาดสำราญ ตัวอย่างชุมชนร่วมด้วยช่วยกัน

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงาน Good day say no Plastic Bag on the Beach ดูแลลูกเพื่อให้ลูกดูแลเราตลอดไปจัดขึ้นโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริเวณหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนร่วมกันดูแลและรักษาชายหาดให้สะอาดปราศจากขยะ ช่วยลดการสูญเสียสัตว์ทะเลหายาก ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการลดใช้ถุงพลาสติกและโฟม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมพกพาบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีนายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับชาวจังหวัดเพชรบุรีตลอดจนศิลปิน ดารา นักแสดง นักท่องเที่ยว ร้านค้า เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 500 คน

นายวรวุธ กล่าวว่า ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นประธานอาเซียนในปีนี้ภายใต้แนวคิดหลัก Advancing Parthership for Sustainability หรือ ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน และความตระหนักถึงปัญหาขยะทะเลที่ส่งผลกระทบต่อมหาสมุทร ระบบนิเวศทางทะเล การประมง และการท่องเที่ยวของภูมิภาคอาเซียน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ จึงได้นำผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนสมัยพิเศษด้านขยะทะเล เข้าสู่ที่ประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่ 34 ที่ผ่านมา และที่ประชุมได้มีมติรับรองปฏิญญากรุงเทพฯเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาขยะทะเลให้เกิดผลเป็นรูปธรรม นับเป็นหนึ่งในความคืบหน้าสำคัญต่อการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมว่าด้วยขยะพลาสติกในอาเซียน

นายวรวุธยังกล่าวด้วยว่าปัญหาขยะทะเลไทยเป็นหนึ่งใน หลาสปัญหาที่สะท้อนให้เห็นว่า ประเทศเรายังขาดการจัดการขยะอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพและเมื่อประชาชนยังเห็นแก่ความสะดวกสบายจึงสร้างขยะมากมายรอบตัวโดยเฉพาะการใช้ถุงพลาสติกที่ย่อยสลายได้ยากและเป็นตัวการสำคัญที่ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมและเป็นขยะที่ถูกพบมากที่สุดในทะเลไทย กระทบต่อระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งทะเลเกิดอันตรายต่อสัตว์ทะเลหายากที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการกินขยะพลาสติกไม่ว่าจะเป็น เต่า พะยูน วาฬ โลมา ที่ต่างตกอยู่ในสภาวะเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์

สำหรับหาดเจ้าสำราญแม้ว่าจะมีการจัดการขยะอย่างเป็นระบบมีกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน ในการรักษาชายหาดให้สะอาด ปราศจากขยะอยู่แล้ว แต่ก็ยังคงต้องช่วยกันดูแลรักษาชายหาดแห่งนี้ต่อไป โดยกิจกรรมในวันนี้เป็นกิจกรรมที่ทำให้ทุกคนได้แสดงถึงจุดยืนและศักยภาพในการช่วยเหลือโลกได้เป็นอย่างดี

ด้าน นายวิจารย์สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระบุว่า ปัญหาขยะกลายเป็นปัญหาใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อมนุษย์และการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศ โดยถุงพลาสติกเป็นขยะทะเลที่พบมากที่สุด ประเมินได้ว่าแต่ละปีจะมีปริมาณขยะพลาสติกในทะเลประมาณ 500 ตันหรือ 750 ล้านชิ้น โดยภัยเงียบสำคัญจากถุงพลาสติกที่เป็นขยะในท้องทะเล คือ ไมโครพลาสติก หรือชิ้นส่วนพลาสติกที่มีขนาดเล็กกว่า 5 มิลลิเมตร ก่อให้เกิดผลกระทบเป็นลูกโซ่

ขณะที่รัชฎา กล่าวเพิ่มเติมว่า ตำบลหาดเจ้าสำราญถือเป็นตัวอย่างของชุมชนที่มีการจัดการปัญหาขยะมูลฝอยได้อย่างเป็นระบบตั้งแต่การคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดทั้งการลดปริมาณขยะที่ต้องกำจัดการนำขยะกลับมาใช้ซ้ำและการนำกลับมาใช้ใหม่มีการกำหนดจุดคัดแยกขวดพลาสติกขวดแก้วและกระป๋องเครื่องดื่ม บริเวณส่วนภูมิภาคที่ชายหาดเกิดเป็นกิจกรรม “เปลี่ยนขยะ ให้เป็นบุญ” รับบริจาคขยะรีไซเคิลที่คัดแยกแล้วมาจำหน่ายนำรายได้ไปทำบุญกับวัดในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญซึ่งสามารถช่วยลดปริมาณขยะจากเดิมที่ใช้รถบรรทุกจัดเก็บคันละ 2 รอบเหลือเป็นคันละ 1 รอบต่อวันส่วนลดค่าใช้จ่ายที่ทางเทศบาลต้องรับภาระจากปี 2560 เสียค่าใช้จ่ายกว่า 729,463 บาทแต่มาในปี 2561 เสียค่าใช้จ่าย 704,611 บาท