ข่าวจริงเช็กแล้ว! อาหารเสริมไม่มีส่วนใดๆช่วยรักษาโรคทางตา ชี้ อย่าโฆษณาเกินจริง

วันที่ 3 พ.ค.61 แฟนเพจเฟซบุ๊ก “สุขภาพตา โดย ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย All About Eye by RCOPT” โพสต์รูปภาพพร้อมข้อความเรียนท่านสมาชิกราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย และประชาชนทั่วไป และหน่วยส่งเสริมสุขภาพพลังโซเชี่ยล Drama-addict แหม่มโพธิ์ดำ หมอแล็บแพนด้า ดอกจิก v.3 และอีกมากมายขอพลังช่วยแชร์ความรู้

ตามที่ทราบกันอย่างกว้างขวางว่าในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหลายชนิดได้มีการเผยแพร่ และโฆษณาอวดอ้างสรรพคุณเกินจริง เกี่ยวกับการป้องกันรักษาโรคทางตา ซึ่งทั้งประชาชน และบุคลากรการแพทย์หลายท่านได้ตระหนัก และแสดงความห่วงใยในสุขภาพ และการรับรู้ข่าวสารที่ผิดพลาดของประชาชน

ราชวิทยาลัยฯซึ่งเป็นองค์กรทางการแพทย์ รับผิดชอบดูแลจักษุแพทย์ และให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่ประชาชน ได้ตระหนักถึงภัยดังกล่าว และไม่นิ่งนอนใจที่จะดำเนินการเพื่อระงับการเผยแพร่ความรู้ที่ผิดพลาด และเป็นอันตรายต่อสุขภาพตาของประชาชน ทางราชวิทยาลัยฯ ซึ่งได้รับข้อร้องเรียน และเบาะแสจากประชาชน และบุคลากรการแพทย์ผู้ตระหนักถึงภัยได้ดำเนินการแจ้งต่อผู้มีอำนาจตามกฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขมาเป็นระยะ ด้วยความร่วมมือกันระหว่างผู้เชี่ยวชาญหลายฝ่ายทั้งทางการแพทย์ และทางกฎหมาย

ขณะนี้ได้มีการดำเนินการแจ้งระงับโฆษณา และเชิญเปรียบเทียบปรับจำนวน 3 คดี ต่อผู้เผยแพร่โฆษณาอันเป็นเท็จ เจ้าของผลิตภัณฑ์ ผู้จำหน่าย และพรีเซ็นเตอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หนังสือลงวันที่ 6-8 มี.ค.61 ในฐานความผิดโฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพหรือสรรพคุณของอาหารโดยไม่ได้รับอนุญาต ฝ่าฝืนมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522

อนึ่ง หลังจากมีการเปรียบเทียบปรับดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังมีการกระทำการโฆษณาอวดอ้างสรรพคุณอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทางราชวิทยาลัยฯได้ดำเนินการแจ้งต่อผู้มีอำนาจตามกฎหมาย เพื่อดำเนินการอย่างเด็ดขาดต่อไป จึงเรียนมาสู่ประชาชนและท่านสมาชิกฯทราบ ท่านสามารถส่งเบาะแสการกระทำผิดเพิ่มเติมมาที่ราชวิทยาลัยฯ และเผยแพร่ข้อความข้างต้นสู่ประชาชนท่านอื่นๆเพื่อให้ตระหนักถึงภัยอันเกิดจากความเข้าใจผิดต่อไป

ด้วยความห่วงใย

ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย