ข่าว ข่าวจริงเช็กแล้ว

ไม่มีบัตรหาย!! บัวแก้ว – กกต.ยืนยัน ส่งบัตรเลือกตั้งครบทุกใบ รัดกุมทุกขั้นตอน

ตามที่ปรากฏรายงานข่าวว่า มีผู้ทวิตข่าวว่า การส่งบัตรเลือกตั้งผ่านสถานกงสุลใหญ่ (สกญ.)ณ เซี่ยงไฮ้ มีปัญหา โดยผู้ทวิตเป็นนักศึกษา ที่เมืองหนานจิงนั้น กระทรวงการต่างประเทศ ยืนยันแล้วไม่มีบัตรเลือกตั้งสูญหายในเซี่ยงไฮ้ ทุกขั้นตอนรัดกุม ตรวจสอบได้

นายณัฏฐ์ เล่าสีห์สวกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ชี้แจงว่า ได้รับแจ้งข้อมูลจากกระทรวงการต่างประเทศแล้วว่า บัตรเลือกตั้งไม่มีส่วนใดหายไปทั้งสิ้น

โดยกระทรวงการต่างประเทศ ได้ร้บรายงานจากสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยงไฮ้ ยืนยันว่า ไม่มีบัตรเลือกตั้งสูญหายแต่อย่างใด และประธานนักศึกษา ไทยที่เมืองหนานจิงได้แจ้งให้ สถานกงสุลใหญ่ ทราบเมื่อช่วงบ่ายวันที่ 10 มี.ค.62 ด้วยว่า นักศึกษา ดังกล่าวได้รับบัตรเลือกตั้งที่ สถานกงสุลใหญ่ส่งไปทางไปรษณีย์เรียบร้อยแล้ว ให้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 581 รายแล้ว (มีอีก 5 รายที่ยังติดต่อไม่ได้เนื่องจากที่อยู่ที่ให้ไว้ไม่ชัดเจน)โดยมีระบบและขั้นตอนการจัดส่งบัตรเลือกตั้งทางไปรษณีย์ที่รัดกุมและตรวจสอบได้

สถานกงสุลใหญ่เซี่ยงไฮ้ ได้ประสานงานและดำเนินการทุกวิถีทางที่จะให้ผู้ใช้สิทธิ์ได้รับบัตรเลือกตั้งตามข้อมูลที่ให้ไว้ รวมทั้งผ่านประธานนักศึกษา 4 สมาคมช่วยรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิ์ที่ยังไม่ได้รับบัตรเลือกตั้งด้วย  มีจำนวนผู้มีสิทธิ เลือกตั้ง 1,712 คน แบ่งเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งทางไปรษณีย์ 586 คน และผู้มีสิทธิเลือกตั้งด้วยวิธีลงคะแนนแบบคูหา 1,126 คน

น.ส.บุษฎี สันติพิทักษ์ อธิบดีกรมสารนิเทศในฐานะ โฆษกกระทรวงการต่างประเทศ ระบุว่า ตามที่ สนง. กกต. ได้กำหนดช่วงเวลาการจัดลงคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. นอกราชอาณาจักร (นรจ.)  วันที่ 4 – 16 มี.ค. 2562 กระทรวงการต่างประเทศ สรุปผลการจัดการเลือกตั้ง ดังนี้

สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ที่จัดการลงคะแนนเลือกตั้งโดยวิธีการจัดคูหา/คูหาเคลื่อนที่ ซึ่งส่วนใหญ่ได้จัดให้มีการลงคะแนนในวันที่ 9 – 10 มี.ค. 2562 ในภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีคนไทยตื่นตัวออกมาใช้สิทธิเป็นจำนวนมาก

การจัดการเลือกตั้ง ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ที่ได้ปรากฏข่าวว่ามีความขลุกขลักอยู่บ้าง สถานทูตฯ ได้ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว โดยได้จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและจัดคูหาเลือกตั้งเพิ่มเติม พร้อมทั้งได้ขยายระยะเวลาสิ้นสุดการลงคะแนนจากเดิม 17.00 น. จนถึงเวลา 21.30 น. จนผู้ที่มารอใช้สิทธิคนสุดท้ายสามารถลงคะแนนได้ รวมทั้งได้ขยายเพิ่มวันให้คนไทยมาลงคะแนนเสียงในวันที่ 10 มี.ค. 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าผู้ใช้สิทธิคนสุดท้ายได้เดินทางมาลงคะแนนเลือกตั้งเช่นเดียวกัน

สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ ซึ่งจัดการลงคะแนนทางไปรษณีย์ ขณะนี้ สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ส่วนใหญ่ได้จัดส่งบัตรเลือกตั้งไปยังคนไทยที่ได้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิแล้วและอยู่ระหว่างการรอรับบัตร ซึ่งจะส่งกลับมายังสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ ภายในวันที่ 16 มี.ค. 2562 โดยสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่จะจัดส่งบัตรเลือกตั้งมาให้กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อส่งให้ กกต. ดำเนินการต่อไป

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน