เปิดตำนาน "นกหัสดีลิงค์" พาหนะส่งดวงวิญญาณ "หลวงพ่อคูณ" ขึ้นสวรรค์

07 ก.พ. 2562 เวลา 4:33 น.

เปิดตำนาน "นกหัสดีลิงค์" นกในตำนานแห่งป่าหิมพานต์ ที่ถูกถ่ายทอดออกมาเป็นอริยะประเพณีในแผ่นดินอีสาน จนกลายมาเป็นเครื่องประกอบเกียรติยศของ "หลวงพ่อคูณ" พระผู้ทรงคุณธรรม

“ตามตํานาน “นกหัสดีลิงค์” จะมีส่วนหัวเป็นช้าง ตัวเป็นนกขนาดใหญ่ มีกำลังมหาศาล มาจากตำนานโบราณของนครตักกะศิลาเชียงรุ้งแสนหวีฟ้ามหานคร เมื่อพระมหากษัตริย์แห่งนครนั้นถึงแก่สวรรคต ต้องอัญเชิญพระศพออกไปฌาปนกิจที่ทุ่งหลวง มีนกหัสดีลิงค์ซึ่งกิน เนื้อสัตว์เป็นอาหารบินมาจากป่าหิมพานต์ จึงบินโฉบลงมาเอาพระศพไป เมื่อพระมหาเทวีเห็นเช่นนั้นก็ประกาศให้คนดี เข้าต่อสู้เพื่อเอาพระศพคืนมา นางสีดาจึงเข้ารับอาสาต่อสู้นกหัสดีลิงค์ โดยใช้ศรอาบยาพิษยิงนกหัสดีลิงค์ถึงแก่ความตาย ตกลงมาพร้อมพระศพ พระมหาเทวีจึงโปรดสั่งให้ช่างทำเมรุคือหอแก้วบนหลังนกหัสดีลิงค์ แล้วถวายพระเพลิงไปพร้อมกัน หลังจากนั้นมาจึงได้ถือเอาประเพณีทำนกหัสดีลิงค์ประกอบเมรุของชั้นเจ้านาย ตามความเชื่อที่ว่า นกหัสดีลิงค์ สามารถนำดวงวิญญาณของผู้ตายไปสู่สวรรค์ได้”

เปิดตำนาน

เปิดตำนาน

เปิดตำนาน