นวัตกรรม รถพยาบาลแบบรวมศูนย์ (AOC)

 

นวัตกรรม รถพยาบาลแบบรวมศูนย์ (AOC) (ชมคลิป)