น้ำท่วมแห้งแล้ว ! เกษตรกรอุทัยธานีปรับพท.ทำนาฤดูกาลใหม่

น้ำท่วมที่อำเภอเมืองอุทัยธานี คลี่คลาย โดยเฉพาะพื้นที่ติดแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำสะแกกรัง ชาวบ้านเริ่มออกไปประกอบกิจกรรมอาชีพ หลังน้ำลดปกติ แต่ยังพบน้ำท่วมขังบางพื้นที่ ชาวนาในพื้นที่บ้านท่าโก หมู่ 3 ตำบลเกาะเทโพ อ.เมือง จ.อุทัยธานี เริ่มลงมือปรับพื้นที่การเกษตรเตรียมการเพาะปลูกข้าวอีกครั้ง หลังระดับน้ำท่วมก่อนหน้านี้ลดลงสู่ระดับปกติ แต่ยังคงพบน้ำท่วมขังในบางพื้นที่

 

สำหรับสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้น ในพื้น 5 ตำบล คือ ตำบลสะแกกรัง ตำบลอุทัยใหม่ ตำบลหาดทนง ตำบลท่าซุง และตำบลเกาะเทโพ อำเภอเมือง จ.อุทัยธานี ช่วยหนึ่งเดือนเศษที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อชาวบ้าน 22 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบราว 500 ครัวเรือน