รพ.ป่าบอนหนี้เพียบ! ทันตแพท์นำทีมร้องค้างเบี้ยเลี้ยง 23 เดือน

นายวรพจน์ ตรีประเสริฐสกุล ทันตแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลป่าบอน นำบุคคลากรด้านวิชาชีพประจำโรงพยาลดังกล่าวจำนวน 6 คน เข้ายื่นหนังสือร้องเรียนขอความเป็นธรรม พร้อมเอกสารรวบรวมลายมือชื่อของบุคคลากรที่ได้รับความเดือดร้อน จำนวน 117 คน  ได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากไม่ได้รับรับเบี้ยเลี้ยงมาเป็นระยะเวลานานถึง 23 เดือน

ก่อนหน้านี้เคยร้องเรียนมายังศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพัทลุงมาแล้วครั้งหนึ่ง เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 ในขณะนั้นทางโรงพยาบาลค้างจ่ายเบี้ยเลี้ยง 15 เดือน จนเวลาล่วงเลยมานานถึง 8 เดือน ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือ ดังนั้นในวันนี้จึงเข้ายื่นหนังสืออีกครั้งเพื่อขอความเป็นธรรมแก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลป่าบอน ที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างหนักหน่วงตลอด 3 ปี แต่ไม่ได้รับเบี้ยเลี้ยงตามระยะเวลาที่เป็นปัจจุบัน ซึ่งเจ้าหน้าที่ทุกกคนต้องมีภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลครอบครัว

ที่ผ่านมา โดยกลุ่มงานบริหารโรงพยาบาล ระบุว่า มีหนี้มากกว่าเงินที่มีในบัญชี ซึ่งไม่สามารถตัดจ่ายได้ อีกทั้งยังไม่สามารถแสดงบัญชีรายจ่ายของแต่ละเดือนได้ แสดงให้เห็นถึงการไร้ความสามารถในการบริหารจ่ายหนี้ของผู้ที่เกี่ยวข้องในโรงพยาบาลป่าบอน ล่าสุดงบประมาณใหม่ที่ข้ามาในช่วงต้นปีงบประมาณ ก็มีแต่แผนการจ่ายเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่จริง แต่ไม่เคยจ่ายเลยตลอด 3 ปีงบประมาณ ตนเคยเข้าพบนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง และมีการเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงและพบความผิดปกติของการจ่ายหนี้จริง จึงเร่งให้จ่ายเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ก่อน 2-3 เดือน จากนั้นก็หยุดไป และอ้างว่ารองบประมาณจากกองทุนจัดสรรเพิ่มเติมเพื่อแก้ปัญหาให้หน่วยบริการ ( CF ) แต่งบ CF ไม่ตกลงมาที่โรงพยาบาลป่าบอลเลยในช่วงปีงบประมาณ 2559-2560 จนกระทั่งปีงบประมาณ 2561 ทางโรงพยาบาลได้งบประมาณ CF จำนวน 5 ล้านบาท แต่ทางโรงพยาบาลต้องนำไปใช้หนี้เก่าให้กับโรงพยาบาลควนขนุน และโรงพยาบาลป่าพะยอมจำนวน 2.2 ล้านบาท ที่เหลืออีก 2.8 ล้านบาท ต้องนำไปใช้หนี้อื่นๆของโรงพยาบาลป่าบอน รวมถึงค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานที่ค้างจ่ายมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2558 จนถึงปัจจุบัน รวม 23 เดือน ต้องใช้งบประมาณ 6 ล้านบาท ถึงจะชำระหนี้เบี้ยเลี้ยงของพนักงานให้เป็นปัจจุบันได้