ขสมก.เต้น Cash Box กลายเป็นถังขยะสั่งติดป้าย ยังไม่เปิดใช้บริการ

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ  (ขสมก.)  ส่งหนังสือชี้แจง กรณีผู้ใช้บริการโพสต์ข้อความ “ผู้โดยสารเข้าใจผิด เครื่อง Cash Box เต็มไปด้วยขยะ แนะ ขสมก. ควรทำโฆษณาวิธีการใช้”  เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 นั้น ได้จัดหาวัสดุมาห่อหุ้มเครื่องเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ Cash Box ดังกล่าวอยู่แล้ว พร้อมประสานไปยังบริษัท ช ทวี ฯ ผู้ได้รับว่าจ้างดำเนินการติดตั้ง ให้ติดสัญลักษณ์เพื่อชี้บ่งว่า “ยังไม่เปิดใช้บริการ” อีกทั้งได้กำชับพนักงานประจำรถ ให้ช่วยกันสอดส่องดูแลอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ หากพบเห็นให้ว่ากล่าว ตักเตือน เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีก และขอความร่วมมือมายังผู้ใช้บริการให้ช่วยกันดูแลรักษาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่องค์การได้ติดตั้งบนรถโดยสารซึ่งถือเป็นทรัพย์สินของทางราชการ อันเป็นอุปกรณ์ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้บริการในอนาคต

ทั้งนี้ ระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Ticket) พร้อมอุปกรณ์ ซึ่งประกอบด้วย เครื่องเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ  (Cash Box) และเครื่องอ่านบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ มีแผนการติดตั้งบนรถโดยสารของ  ขสมก.จำนวน 2,600 คัน ให้แล้วเสร็จภายในเดือน มิ.ย. 61 มี บริษัท ช ทวี ฯ ได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องอ่านบัตรแล้วเสร็จ จำนวน 734 คัน คาดว่าจะติดตั้งครบ 800 คัน ภายในวันที่ 7 ธ.ค. 60 ส่วนการติดตั้งเครื่องเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ Cash Box บนรถโดยสารธรรมดา ขณะนี้ได้ดำเนินการติดตั้งแล้วเสร็จ จำนวน 150 คัน แต่ยังไม่เปิดใช้บริการ เนื่องจากการเชื่อมต่อระบบสัญญาณยังขาดความเสถียร บริษัทฯ อยู่ระหว่างดำเนินการทดสอบระบบซอฟท์แวร์ให้มีความพร้อมสมบูรณ์ก่อนการใช้งาน