บขส.สั่งเพิ่มเที่ยวรถ ช่วงเทศกาลปีใหม่

 

บขส. จะเพิ่มเที่ยวรถโดยสารช่วงเทศกาลปีใหม่ อีกกว่า 9 พันเที่ยว/วัน เพื่อให้เพียงพอต่อการเดินทางของประชาชน

นายจิรศักดิ์ เยาว์วัชสกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด หรือ บขส. เปิดเผยถึงแผนเตรียมความพร้อมรองรับผู้โดยสารช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ว่า ตั้งแต่วันที่ 28 – 30 ธันวาคม บขส. จะได้เพิ่มเที่ยววิ่งรถโดยสาร ทั้งรถ บขส., รถร่วม และ รถตู้) รองรับประชาชนเที่ยวไป อีกประมาณ 2,400 เที่ยว/วัน จากปกติวันละ 6,200 เที่ยว รวมเป็นกว่า 8,700 เที่ยว สามารถรองรับผู้โดยสารได้สูงถึงวันละ 198,000 คน

ส่วนเที่ยวกลับ ตั้งแต่วันที่ 2-3 มกราคม 2561 บขส. จัดเสริมเพิ่มอีก 1,700 เที่ยว/วัน จากเดิมวันละ 6,238 เที่ยว เพิ่มเที่ยวเสริมอีกวันละประมาณ 1,700 เที่ยว รองรับผู้โดยสารสูงถึงวันละ 163,000 คน

สำหรับมาตรการด้านความปลอดภัย บขส. กำชับให้ตรวจเช็ครถโดยสารให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ติดตั้งระบบ GPS ควบคุมความเร็วบนรถโดยสาร ไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด และจัดพนักงานขับรถ 2 คนในเส้นทางที่มีระยะทางเกิน 400 กิโลเมตร