“น้องเกี่ยวก้อย” กำลังใจเต็มร้อย มุ่งมั่นสร้างความปรองดอง

พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ ประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ฯ เปิดเผยว่า เมื่อ 7 ธ.ค. 60 พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รมช.กห. ได้ประชุมติดตามความคืบหน้ากระบวนการสร้างความสามัคคีปรองดอง ณ ศาลาว่าการกลาโหม โดยเตรียมเสนอแผนบูรณาการสร้างการรับรู้ เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง ปี 61 ให้คณะกรรมการเตรียมการสร้างความสามัคคีปรองดองพิจารณา เพื่อให้ทุกส่วนราชการได้มีส่วนร่วม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้และความเข้าใจใน “สัญญาประชาคม” แก่ประชาชน ควบคู่กับ การดำเนินกิจกรรมการสร้างความรักความสามัคคีร่วมกับภาคประชาชน อันจะนำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสงบ สันติในสังคม

พล.ท.คงชีพ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับ “น้องเกี่ยวก้อย” มีใจเกินร้อย มุ่งมั่นเดินหน้า ทำหน้าที่เป็นตัวแทนและสัญญลักษณ์แห่งความปรองดอง โดยจะนำทีมผู้พันเบิร์ด ( พ.อ.วันชนะ สวัสดี ) ลงพื้นที่ย่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ใน 8 ธ.ค.60 เวลา 12.00 น. เพื่อมอบเอกสาร “สัญญาประชาคม” ให้กับประชาชน

ทั้งนี้ “น้องเกี่ยวก้อย” ได้รับกระแสตอบรับจากสังคมเป็นอย่างดี โดยมีประชาชนร่วมวาดภาพ “น้องเกี่ยวก้อย” ส่งมาในเพจ “ปรองดองเป็นของประชาชน” จำนวนมาก