รมว.พาณิชย์เตือนผู้ผลิตขึ้นค่าแรงไม่กระทบต้นทุน

รัฐมนตรีพาณิชย์ ยืนยัน ขึ้นค่าแรงไม่มีผลต่อต้นทุนการผลิตจนต้องขึ้นราคาสินค้า เตือนหากขึ้นราคาเกินควรมีโทษจะและปรับ รายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้จากรายงานทางสปริงนิวส์