ปตท.-บางจาก ลดราคาน้ำมันทุกชนิด 50 สต. E85 ลง 30 สต. มีผลพรุ่งนี้

วันที่ 13 ก.พ.61 — ปตท.-บางจาก ปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิด 50 สตางค์/ลิตร เว้น E85 ลดลง 30 สตางค์/ลิตร มีผลพรุ่งนี้ (14 ก.พ.) เวลา 05.00 น.

ราคาใหม่เป็นดังนี้

เบนซิน 95 : 34.66 บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล 95 : 27.55 บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล 91 : 27.28 บาท/ลิตร
E20 : 25.04 บาท/ลิตร
E85 : 20.44 บาท/ลิตร
ดีเซล : 26.69 บาท/ลิตร

(ราคานี้ยังไม่รวมภาษีท้องที่ของแต่ละจังหวัด)