ศรีสุวรรณบุก ก.ล.ต.จี้ปลดเปรมชัย

เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ยื่นถึงหนังสือถึงก.ล.ต.เรียกร้องให้ปลดนายเปรมชัย กรรณสูต ซีอีโอ อิตาเลียนไทยออกจากตำแหน่งและตรวจสอบธรรมาภิบาลของบริษัท

นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เดินทางไปยื่นหนังสือต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. เพื่อเรียกร้องให้ลงโทษนายเปรมชัย กรรณสูต ในฐานะประธานบริหารบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด มหาชน ซึ่งเป็นบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงพิจารณาการดำเนินงานของบริษัทที่เข้าข่ายผิดธรรมภิบาลที่มีต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีนายปริย เตชะมวลไววิทย์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสาร องค์กรและส่งเสริมความรู้ผู้ลงทุน และโฆษก ก.ล. ต. เป็นผู้รับมอบหนังสือร้องเรียน

นายศรีสุวรรณ ยังขอให้ ก.ล.ต. ตรวจสอบการทำงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เพราะเป็นการทำลายภาพลักษณ์ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และหากบริษัทอิตาเลียนไทยฯ ยังเพิกเฉยต่อกรณีนี้ ก็เป็นอำนาจของ ก.ล.ต.ในการเพิกถอนบริษัท ออกจากตลาดหลักทรัพย์ และเรียกร้องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ให้สัมปทานบริษัทอิตาเลี่ยนไทย ที่มีผลกระทบต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะโครงการที่ดำเนินการในพื้นที่อนุรักษ์ เช่น โครงการขยายถนนเส้น 304 ในเขตมรดกโลกเขาใหญ่

นายปริย เตชะมวลไววิทย์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสาร องค์กรและส่งเสริมความรู้ผู้ลงทุน และโฆษก ก.ล. ต. ระบุว่า ยินดีนำข้อเสนอดังกล่าวไปพิจารณา ให้เป็นไปตามขั้นตอน และต้องยอมรับว่าเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน เกี่ยวข้องกับจริยธรรม ธรรมาภิบาลของบุคคล ซึ่งต้องให้ผู้เกี่ยวข้องในบริษัทเป็นผู้พิจารณาว่าจะดำเนินการอย่างไร ในส่วนกฎเกณฑ์ของตลาดทุนมีขอบเขตดูแลในเรื่องของการทุจริตในทรัพย์สิน การฉ้อโกงที่มีผลต่อการบริหารงาน ส่วนเรื่องธรรมภิบาลมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจกำกับดูแล ต้องปล่อยให้เป็นตามกระบวนการ