พบตระกูล”กรรณสูต”ถือเอกสารสิทธิ์อย่างมีเงื่อนงำ!

จากกรณีที่มีหลักฐานปรากฏว่า นาย เปรมชัย กรรณสูต ผู้บริหาร บ.อิตาเลียนไทย จำกัด (มหาชน) ถือครองที่ดินใน อ.ภูเรือ จ.เลย กว่า 6000 ไร่ ซึ่งต้องสงสัยว่า เป็นการครอบครองสิทธิ์โดยมิชอบ ซึ่งต่อมามีการนำเอกสารถือครองที่ดินออกมาชี้แจงว่าพื้นที่ดังกล่าว แบ่งผู้ถือครองสิทธิ์เป็น 2 ส่วน คือ
1.เปรมชัย 5 แปลง อ.ภูเรือ จ.เลย (ต้องสงสัยออกเอกสารสทธิ์โดยมิชอบ)
2.รังเย็น รีสอร์ท , ชาโตว์ เดอ เลย ภูเรือวโนทยานรวม และ อื่นๆ ครอบครองโดย ซีพีเค อินเตอร์เนชันแนล (เอกสารสิทธิ์ตรงนั้น เป็น นส.3 ก จำนวน 147 แปลง ต่อมาในปี 2546 มีคำสั่งเพิกถอนการครอบครองที่ดินจำนวน 131 แปลง และอีก 16 แปลง อยู่ระหว่างดำเนินการ)

วันที่ 13 ก.พ.61 นายไพบูลย์ รัตนะเจริญธรรม ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.เลย เปิดเผยผ่านรายการเจาะลึกทั่วไทย อินไซด์ ไทยแลนด์ ทูไนท์ ว่า จากการเข้าสำรวจ 3 พื้นที่ คือ
1.รังเย็นรีสอร์ท
2.ชาโตว์ เดอ เลย
และ 3. ภูเรือวโนทยาน
พบว่า รังเย็น รีสอร์ท ตั้งอยู่บนที่ดิน 19 ไร่ 2 งาน ปัจจุบันมีโฉนด และ บริเวณดังกล่าวไม่ได้ถูกเพิกถอน ขณะที่โดยรอบถูกเพิกถอนทั้งสิ้น ( อาจกล่าวได้ว่า รังเย็นรีสอร์ท คือ ไข่แดงตรงกลางใบเดียวที่เดียวรายล้อมด้วยที่ดินที่ถูกเพิกถอน) โดยบริเวณดังกล่าวตั้งอยู่บนลุ่มน้ำชั้น 1 ซึ่งตามปกติจะไม่อนุญาตให้ดำเนินการออกโฉนด ในส่วนนี้จึงจะต้องตรวจสอบต่อไป และแม้ว่าพื้นที่โดยรอบรังเย็นรีสอร์ทจะถูกเพิกถอนแล้วนั้น แต่จากการสำรวจก็ยังพบร่องรอยของการใช้ประโยชน์ เช่น การปลูกต้นยูคาลิปตัส และ แมคคาเดเมีย ทั้งนี้ พบข้อมูลเพิ่มเติมว่า ในปี 2556 มีการนำที่ดินแปลง มาออก นส.3 ก ใหม่ โดยกรมที่ดินส่วนกลางเป็นผู้สำรวจและออกนส.3 กให้ ล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการแจ้งความแล้ว ขณะที่ชาโตว์ เดอ เลย ไม่พบการกระทำผิด

ส่วนที่ภูเรือวโนทยาน เป็นส่วนของ 147 แปลง ที่ถูกเพิกถอน จากการตรวจสอบพบมีคนอยู่ และ มีการใช้ประโยชน์ จากการตรวจเพิ่มเติมพบ บ้านชัยชนะ และ กรงขังสัตว์ขนาดใหญ่ นั้น ผู้ดูแลสถานที่ อ้างว่า เป็นของพี่สาวนายเปรมชัย ทั้งนี้ ทางจังหวัดได้ออกคำสั่งให้ ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง ป่าไม้ และ ที่ดิน เข้าตรวจสอบต่อไป อย่างไรก็ตามที่ดินที่นายเปรมชัยถือครองอยู่ 5 แปลงนั้น ตั้งอยู่ใกล้ชาโตว์ เดอ เลย ซึ่งอยู่นอกเขตป่าสงวน แต่จะอยู่ในเขตป่าชั้น 1 หรือไม่นั้น ต้องรอการตรวจสอบอีกครั้ง