"น้องแบม" ขอเปลี่ยนหัวข้องานวิจัย รวมถึงสถานที่ทำวิจัย เพื่อความปลอดภัย ขณะที่ผลการสอบสวนข้อเท็จจริงยังไม่แล้วเสร็จ

“น้องแบม” เปลี่ยนหัวข้องานวิจัย ขออุบสถานที่เพื่อความปลอดภัย

นางสาวปนิดา  ยศปัญหา นิสิตสาขาพัฒนาชุมชน  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ออกมาเปิดโปงขบวนการทุจริตเงินสงเคราะห์ ผู้มีรายได้น้อย และผู้ป่วยโรคเอดส์ ของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ขอนแก่น เปิดเผยว่า ตัดสินใจเปลี่ยนหัวข้อและพื้นที่วิจัย จากจังหวัดขอนแก่น มาทำวิจัยในจังหวัดมหาสารคาม โดยไม่ขอเปิดเผยสถานที่วิจัยแห่งใหม่ เพื่อความปลอดภัย เนื่องจากยังต้องเป็นพยานในชั้นศาล ซึ่งการทำวิจัยครั้งนี้จะใช้เวลาประมาณ 1เทอม หรือไม่เกิน 4 เดือน คาดว่าจะแล้วเสร็จ

ด้านผศ.ดร. วิรัติ  ปานศิลา ประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เปิดเผยว่า วันนี้เป็นวันที่ครบกำหนด การตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง กรณีที่ทางสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ยื่นต่อมหาวิทยาลัยฯ ให้มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ประกอบด้วย

  1. อาจารย์ของหลักสูตรได้มีการร่วมกันปกปิดการปลอมแปลงเอกสารเบิกเงินซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายหรือไม่

  2. เหตุใดอาจารย์จึงไม่ให้นิสิตดำเนินการแจ้งความเพื่อเป็นการป้องกันนิสิต ซึ่งจะเป็นผลดีต่อนิสิตในภายหลังหากว่ามีการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด แต่กลับนำนิสิตไปไกล่เกลี่ย และมีการบังคับข่มขืนใจให้นิสิตก้มกราบผู้กระทำผิดหรือไม่

  3. มีการใช้มือฟาดนิสิตหรือไม่ และหากมี อาจารย์คนดังกล่าวทำผิดจรรยาบรรณหรือไม่

  4. การเรียกนิสิตมาสอบสวนและกระบวนการสอบสวนโดยคณะ ใช้อำนาจถูกต้องหรือไม่ ให้ความเป็นธรรมกับนิสิตหรือไม่ และมีการละเมิดสิทธิของนิสิตหรือคุกคามนิสิตหรือไม่

  5. เหตุใดต้องมีการห้ามแชร์ข่าว และการห้ามนิสิตแชร์ข่าว แต่ให้นิสิตบางกลุ่มโพสต์ข้อความในเชิงโจมตีนิสิต เป็นการละเมิดสิทธิของนิสิตหรือไม่ และเป็นการปฏิบัติ 2 มาตรฐานหรือไม่

  6. ให้มีกลไกในการคุ้มครองนิสิต เนื่องจากกำลังศึกษาชั้นปีที่ 4 ขณะที่อาจารย์คู่กรณีเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการทำพัฒนานิพนธ์ ประธานและกรรมการหลักสูตร และเป็นหัวหน้าภาควิชา ที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาผลการเรียน อีกทั้งป้องกันไม่ให้อาจารย์ใช้อำนาจหน้าที่ละเมิดสิทธินิสิต

ขณะนี้การดำเนินการสอบอาจารย์ที่เกี่ยวข้องทุกคนเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ยังสรุปไม่ได้ชัดเจน ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จไม่เกิน 20 .00.น. แต่ต้องดูในรายละเอียดอีกครั้ง หากว่าอาจารย์ผิดในเรื่องของจรรยาบรรณ ก็จะต้องมีการตั้งคณะกรรมการอีกชุดขึ้นมาตรวจสอบอีกว่าผิดจริงหรือไม่ หากผิดวินัยจะผิดวินัยขั้นไหน ซึ่งขณะนี้ผลการสอบยังไม่ชัดเจนว่าจะออกมาเป็นอย่างไร จะมีผลออกมาในวันที่ 13 มีนาคม 2561