คณะรัฐมนตรีเตรียมพิจารณาร่างพระราชกำหนด กำกับดูแลการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่กระทรวงการคลังเสนอเก็บภาษีกำไรเงินดิจิทัลร้อยละ 10

คลังจ่อชงครม. “ เก็บภาษีกำไรเงินดิจิทัลร้อยละ 10 ”

วันนี้ (13 มี.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ จะมีการพิจารณาร่างพระราชกำหนด กำกับดูแลการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อใช้ควบคุมดูแลสินทรัพย์การลงทุนประเภทดิจิทัลทั้งหมด และเตรียมจัดเก็บภาษีจากการระดมทุนหรือลงทุนในเงินดิจิทัล โดยกรมสรรพากร กระทรวงการคลังเป็นผู้เสนอ กำหนดอัตราเท่ากับอัตราภาษีเงินปันผลจากการลงทุนในหลักทรัพย์ โดยอยู่ที่ร้อยละ 10 ของเงินปันผล

สำหรับร่างพระราชกำหนดการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลนี้ ต้องการให้มีกฎระเบียบออกมากำกับดูแลเรื่องเงินดิจิทัลอย่างเร่งด่วน โดยไม่ต้องผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือสนช.เนื่องจากขณะนี้มีภาคธุรกิจสนใจระดมทุนกันมาก และนักลงทุนรายย่อยก็สนใจจำนวนมาก ทำให้ภาครัฐจำเป็นต้องเร่งออกกฎหมายออกมา