Spring News

กินแล้วไม่เป็นเกาต์! "มข." คิดค้น "ไก่ 3 โลว์" กินสบายใจ ห่างไกลโรค

23 ก.ย. 2561 เวลา 3:46 น.

อุทยานวิทย์-มข.โชว์ผลิตไก่ 3 โลว์ ยูริก-ไขมัน-คอเลสเตอรอลต่ำ ไม่ต้องกังวลเรื่องโรคเกาต์ ใช้กระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพ

"มข."  คิดค้น "ไก่ 3 โลว์" ไร้เกาต์ยูริก-ไขมัน-คอเลสเตอรอลต่ำ

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายวัฒนจักร พุ่มวิเศษ นักวิชาการจากสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) ได้เปิดเผยถึงความคืบหน้า โครงการผลิตไก่ 3 โลว์ (LOW) ซึ่งเป็นไก่ที่มีพิวรีน หรือยูริกต่ำ รวมทั้งไขมันและคอเลสเตอรอลต่ำด้วย

เนื่องจากปัจจุบัน คนไทย หันมาสนใจเรื่องสุขภาพมากยิ่งขึ้น ขณะที่เนื้อไก่ ที่คนทั่วไปรับประทานกันนั้น ถือเป็นอาหารหลักบนโต๊ะอาหาร มีพิวรีนหรือยูริกสูง ประมาณ 6 มิลลิกรัมต่อกรัม ทำให้ผู้บริโภคจำนวนไม่น้อยมีปัญหา เป็นกรดยูริกสูง หลายคนจำต้องงดบริโภคไก่ ทั้งๆ ที่ชอบ

ดังนั้น จึงได้วิจัยเพื่อที่จะพัฒนาพันธุ์ไก่ให้มีกรดยูริกต่ำ รวมทั้งไขมันและคอเลสเตอรอลต่ำด้วย โดยนำไก่พื้นเมืองพันธุ์ชี ซึ่งเป็นไก่ที่มีขนสีขาว มาผสมกับไก่พันธุ์ปกติที่ใช้ในทางการค้า และใช้เทคโนโลยีชีวภาพ มาทำเครื่องหมายพันธุกรรม โดยการเจาะเลือดดูพันธุกรรมของไก่ก่อน

โดยไก่จะต้องมีระดับเลือดที่ 25% และใช้กระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพ พัฒนาเพื่อให้ได้ไขมันต่ำและยูริกต่ำ ซึ่งปัจจุบัน ไก่พันธุ์ 3 โลว์ ผลิตได้สัปดาห์ละ 2,000 ตัว มีเป้าหมายที่จะผลิตให้ได้ตรงความต้องการของตลาด ที่ให้ความสนใจกับไก่พันธุ์นี้จำนวนมาก คือ สัปดาห์ละ 20,000 ตัว และมีเป้าหมาย ที่จะนำไก่ดังกล่าวไปแปรรูปเป็นอาหาร สำหรับคนที่ต้องการทำสปาหรือลดน้ำหนัก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด