ยื่นสอบ สพฐ. ทุจริต! CCTV ใต้

สปริงนิวส์ยังคงเกาะติดความคืบหน้า กรณีที่ บริษัท อินเทลล่า โซลูชั่น แอนด์คอนซัลติ้ง จำกัด ผู้ผลิตและนำเข้าซอฟแวร์ เข้าร้องเรียนกับสปริงนิวส์ และยื่นหนังสือร้องเรียนกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ. เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ให้ตรวจสอบความไม่ชอบมาพากลของโครงการเซฟโซนสคูลซีซีทีวี หรือ โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดในโรงเรียนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 1,104 โรงเรียน ที่ใช้งบประมาณกว่า 405 ล้านบาท มีการตรวจรับงานทั้งที่ติดตั้งซอฟแวร์ระบบบันทึกภาพไม่ครบตามที่ระบุในทีโออาร์ อาจทำให้รัฐเสียหายกว่า 60 ล้านบาท

ล่าสุด นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยถึงว่า เตรียมจะส่งข้อมูลทั้งหมดให้กับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. ซึ่งคาดว่าจะส่งภายในสัปดาห์หน้า ให้ ป.ป.ช.ตรวจสอบการทุจริตและดำเนินการตามกฎหมาย เพราะคาดว่าจะมีมูลค่าความเสียหายกับสพฐ.ประมาณ 67 ล้านบาท ยืนยันว่าเมื่อมีการทุจริตขึ้นมาก็ไม่ยอม งานนี้ไม่มีมวยล้มต้มคนดู เรื่องนี้สาวถึงใครคนนั้นก็ต้องรับผิดชอบ 

ขณะเดียวกัน นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ เลขาธิการภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของชาติ หรือ ภตช. บอกกับสปริงนิวส์ว่า วันจันทร์ที่ 3 เมษายนนี้ เวลา 11 .00น. จะเข้ายื่นหนังสือถึงคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  หรือ ปปง. ที่สำนักงาน ปปง. ให้ตรวจสอบการเคลื่อนไหวทางการเงิน และดำเนินการอายัดทรัพย์สินเอกชนผู้รับสัญญา เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ที่อาจจะทุจริต ในโครงการเซฟโซนสคูลซีซีทีวี ซึ่งกรณีนี้เครือข่ายฯ ได้ติดตามตั้งแต่แรกและพบข้อมูลว่าอาจจะผิดหลายกรณี โดยเฉพาะการการฮั๊วโครงการที่อาจจะเข้าข่ายการฟอกเงิน 

สำหรับโครงการเซฟโซนสคูลซีซีทีวี ผ่านการตรวจสอบในเบื้องต้นจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง. และสำนักงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เห็นตรงกันว่าการติดตั้งอาจไม่เป็นไปตามสัญญา คือ ต้องมีการติดตั้งซอฟแวร์ให้ครบ 16 ไลเซ่นต่อ 1 โรงเรียน แต่มีการติดตั้งจริงเพียง 6 ไลเซ่นต่อ 1 โรงเรียน ซึ่งจะกระทบกับโครงการการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของฝ่ายความมั่นคงในภาพรวม ทั้งสองหน่วยงานเคยทำหนังสือถึงสพฐ. ให้ติดตั้งระบบทุกอย่างให้เป็นไปตามสัญญา แต่ขณะเดียวกัน สพฐ.ได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและ และมีผลสรุปว่าไม่พบความผิดปกติในการดำเนินโครงการ